Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BSc. Mérnök Informatikus, Informatikai Technológiák szakirány, Rendszerfejlesztés ágazat
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA377 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
4. A tantárgy előadója

Dr. Kondorosi Károly

Dr. Goldschmidt Balázs

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A választott témától függően a közös képzés, illetve a szakirány tárgyaira.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIrendszfejl", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.      

7. A tantárgy célkitűzése

A szakirányban tanult ismeretek elmélyítése, problémamegoldó készség kialakítása és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát – megfelelő előrehaladás esetén – szakdolgozatának elkészítésekor is hasznosítani tudja.

8. A tantárgy részletes tematikája

Témakiírások szerint.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Munkanapló és félévi beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján.

Prezentáció tartása a félévi munkáról a tárgy záró konferenciáján.

Az érdemjegyet a végzett munka, a leadott beszámoló és a prezentáció alapján a témavezető oktató állapítja meg.

          b.             A vizsgaidőszakban: -

12. Konzultációs lehetőségek

Témavezetővel egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezető jelöli ki.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Önálló munka124
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Kondorosi KárolydocensIIT
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT