Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc. Mérnök Informatikus, Informatikai Technológiák szakirány, Rendszerfejlesztés ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA377 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kondorosi Károly

  Dr. Goldschmidt Balázs

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A választott témától függően a közös képzés, illetve a szakirány tárgyaira.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIrendszfejl", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.      

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirányban tanult ismeretek elmélyítése, problémamegoldó készség kialakítása és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

  Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát – megfelelő előrehaladás esetén – szakdolgozatának elkészítésekor is hasznosítani tudja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Témakiírások szerint.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Munkanapló és félévi beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján.

  Prezentáció tartása a félévi munkáról a tárgy záró konferenciáján.

  Az érdemjegyet a végzett munka, a leadott beszámoló és a prezentáció alapján a témavezető oktató állapítja meg.

            b.             A vizsgaidőszakban: -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Témavezetővel egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető jelöli ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Önálló munka124
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Kondorosi KárolydocensIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT