Informatikai technológiák laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2010. július 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Informatikai technológiák szakirány
Rendszerfejlesztés ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA374 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. László Zoltán
adjunktus
IIT
Dr. Goldschmidt Balázs
docens
IIT
Dr. Majzik István
docens
MIT
Dr. Iváncsy Renáta
adjunktusAUT
Kovács Ferenc
tanársegéd
AUT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftvertechnológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIrendszfejl", _)

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAC09" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAC09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az "Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése", az "Objektumorientált szoftvertervezés"  és az "Intelligens rendszerfelügyelet" című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Eclipse, CVS, Subversion
 • Collection API. Listák (List, Vector), halmazok (Set, HashSet), leképzések (Map, Hashtable). Iterator, rendezés.
 • XML. Java beépített XML támogatása. JAXP, SAX.
 • Swing grafika. JList, JComboBox, JTable, stb
 • Virtuális gépek teljesítmény vizsgálata (különféle virtualizációs megoldások közötti különbségek bemutatása mellett a virtuális és a valós környezetben való futtatás erőforrásigényének összehasonlító vizsgálata)
 • Munkaállomások távoli felügyelete (a futtató platformok biztonsági és diagnosztikai jellegű költséghatékony és folyamatos felügyelete)
 • Konfiguráció menedzsment (nagyszámú, folyamatosan változó komponensből álló infrastruktúra konfigurációjának nyomon követése, pillanatnyi állapot teljes és részletes felmérése és dokumentálása (infrastruktúra modell), a változások folyamatos és naprakész követése, az aktuális konfigurációból adódó függőségek vizsgálható­ságának biztosítása)
 • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Szerver oldali programozás
 • Microsoft SQL Server és Oracle adatbáziskezelő-rendszerek megismerése
 • A séma és a hozzá kapcsolódó feladat alapos megismerése alapján tárolt eljárások és triggerek tervezése
 • A megtervezett tárolt eljárások és triggerek elkészítése, kipróbálása adott adatbáziskezelő-rendszeren
 • XML alapú lekérdezés, eredmények XML-be mentése
 • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Kliens oldali adatelérés
 • Vastag kliens fejlesztése
 • adatelérés (ADO.NET, Oracle Objects for .NET
 • Egyszerű adatelérés (statement használata, bind használata, SQL injection)
 • Az előző laboron megírt eljárások meghívása, alkalmazása
 • Eredményhalmaz megjelenítése
 • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – Lekérdezés optimalizálás
 • Indexek használata
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium.


10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
 • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
 • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
 • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

b. A vizsgaidőszakban:

 • Nincs. 
11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.


13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. David Carlson: Eclipse Distilled, Addison-Wesley, 2005, ISBN-10 0321288157
 2. http://www.eclispe.org
 3. http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/
 4. Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)
 5. Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, oktatási segédlet
 6. A félév során kiadott speciális mérési segédletek
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. László Zoltán
adjunktus
IIT
Dr. Goldschmidt Balázs
docens
IIT
Dr. Pataricza András
egyetemi tanár
MIT
Dr. Iváncsy Renáta
adjunktusAUT
Kovács Ferenc
tanársegéd
AUT