Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai technológiák laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. július 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Informatikai technológiák szakirány
  Rendszerfejlesztés ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA374 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Balázs,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. László Zoltán
  adjunktus
  IIT
  Dr. Goldschmidt Balázs
  docens
  IIT
  Dr. Majzik István
  docens
  MIT
  Dr. Iváncsy Renáta
  adjunktusAUT
  Kovács Ferenc
  tanársegéd
  AUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftvertechnológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIrendszfejl", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAC09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az "Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése", az "Objektumorientált szoftvertervezés"  és az "Intelligens rendszerfelügyelet" című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Eclipse, CVS, Subversion
  • Collection API. Listák (List, Vector), halmazok (Set, HashSet), leképzések (Map, Hashtable). Iterator, rendezés.
  • XML. Java beépített XML támogatása. JAXP, SAX.
  • Swing grafika. JList, JComboBox, JTable, stb
  • Virtuális gépek teljesítmény vizsgálata (különféle virtualizációs megoldások közötti különbségek bemutatása mellett a virtuális és a valós környezetben való futtatás erőforrásigényének összehasonlító vizsgálata)
  • Munkaállomások távoli felügyelete (a futtató platformok biztonsági és diagnosztikai jellegű költséghatékony és folyamatos felügyelete)
  • Konfiguráció menedzsment (nagyszámú, folyamatosan változó komponensből álló infrastruktúra konfigurációjának nyomon követése, pillanatnyi állapot teljes és részletes felmérése és dokumentálása (infrastruktúra modell), a változások folyamatos és naprakész követése, az aktuális konfigurációból adódó függőségek vizsgálható­ságának biztosítása)
  • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Szerver oldali programozás
  • Microsoft SQL Server és Oracle adatbáziskezelő-rendszerek megismerése
  • A séma és a hozzá kapcsolódó feladat alapos megismerése alapján tárolt eljárások és triggerek tervezése
  • A megtervezett tárolt eljárások és triggerek elkészítése, kipróbálása adott adatbáziskezelő-rendszeren
  • XML alapú lekérdezés, eredmények XML-be mentése
  • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Kliens oldali adatelérés
  • Vastag kliens fejlesztése
  • adatelérés (ADO.NET, Oracle Objects for .NET
  • Egyszerű adatelérés (statement használata, bind használata, SQL injection)
  • Az előző laboron megírt eljárások meghívása, alkalmazása
  • Eredményhalmaz megjelenítése
  • Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – Lekérdezés optimalizálás
  • Indexek használata
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium.


  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
  • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
  • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

  b. A vizsgaidőszakban:

  • Nincs. 
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. David Carlson: Eclipse Distilled, Addison-Wesley, 2005, ISBN-10 0321288157
  2. http://www.eclispe.org
  3. http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/
  4. Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)
  5. Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, oktatási segédlet
  6. A félév során kiadott speciális mérési segédletek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. László Zoltán
  adjunktus
  IIT
  Dr. Goldschmidt Balázs
  docens
  IIT
  Dr. Pataricza András
  egyetemi tanár
  MIT
  Dr. Iváncsy Renáta
  adjunktusAUT
  Kovács Ferenc
  tanársegéd
  AUT