Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BSc. Mérnök Informatikus Szak, Autonóm intelligens rendszerek szakirány, Autonóm rendszerek ágazat
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA363 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A választott témától függően a közös képzés, illetve a szakirány tárgyaira.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIaut", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.     

7. A tantárgy célkitűzése  A szakirányban tanult ismeretek elmélyítése, problémamegoldó készség kialakítása és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát – megfelelő előrehaladás esetén – szakdolgozatának elkészítésekor is hasznosítani tudja.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Témakiírások szerint.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Munkanapló és félévi beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján.

Prezentáció tartása a félévi munkáról a tárgy záró konferenciáján.

Az érdemjegyet a végzett munka, a leadott beszámoló és a prezentáció alapján a témavezető oktató állapítja meg.

b.   A vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

Témavezetővel egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezető jelöli ki.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Önálló munka124
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Lantos Bélaegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
Dr. Harmati Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
Dr. Vajta Lászlóegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
Dr. Loványi Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
Dr. Vajda Ferencegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika