Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc. Mérnök Informatikus Szak, Autonóm intelligens rendszerek szakirány, Autonóm rendszerek ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA363 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Loványi István György,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A választott témától függően a közös képzés, illetve a szakirány tárgyaira.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIaut", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.     

  7. A tantárgy célkitűzése  A szakirányban tanult ismeretek elmélyítése, problémamegoldó készség kialakítása és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós mérnöki feladatok megoldása közben.

  Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületéről az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát – megfelelő előrehaladás esetén – szakdolgozatának elkészítésekor is hasznosítani tudja.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Témakiírások szerint.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Munkanapló és félévi beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján.

  Prezentáció tartása a félévi munkáról a tárgy záró konferenciáján.

  Az érdemjegyet a végzett munka, a leadott beszámoló és a prezentáció alapján a témavezető oktató állapítja meg.

  b.   A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Témavezetővel egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető jelöli ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Önálló munka124
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Lantos Bélaegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Harmati Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajta Lászlóegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Loványi Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajda Ferencegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika