Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autonóm robotok és járművek laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: Autonomous Robots and Vehicles Laboratory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. december 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc., Mérnökinformatikus Szak,  Autonóm intelligens rendszerek szakirány, Autonóm rendszerek ágazat 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA361 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Bálint,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Bálint egyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, Szabályozástechnika, Számítógépes grafika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIaut", _)
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAC11" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  VIAUA309 Szabályozástechnika (kötelező)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy segítsen a gyakorlati ismeretek elsajátításában az autonóm robotokhoz, járművekhez kapcsolódó irányítási, képfeldolgozási diszciplínák és a számítógépes grafika területén. A gyakorlati ismeretek olyan laboratóriumi mérések során kerülnek átadásra, mint az ipari és mobilis robotok programozása, gyors prototípus tervezés, beágyazott irányítás, identifikáció, 2D képfeldolgozás, virtuális műszerezés, mikrorobot irányítás, robotrendszerek dinamikus számítógepes grafikai megjelenítése.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató gyakorlati képességeket szerez az autonóm rendszerek fejlesztésénél fellépő irányítási, képfeldolgozási, navigációs feladatok megoldásában és a korszerű gyors prototípus tervező rendszerek használatában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A labor keretében 7 mérés elvégzésére kerül sor előírt ütemezés szerint.

  1. Identifikáció, gyors prototípus tervezés és irányítás.

  2. Mikrorobot teleoperációs irányítása.

  3. Autonóm dinamikus rendszerek számítógépes grafikával támogatott megjelenítése.

  4. 2D képfeldolgozás.

  5. Robotprogramozás.

  6. Mobilis robot pályatervezése és irányítása.

  7. LabVIEW alapú virtuális műszerezés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A laboratórium keretében 7 darab 4 órás mérésre kerül sor előírt ütemezés szerint. A mérések eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A mérés során a felkészülést ellenőrizzük.

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: 7 darab 4 órás mérés elvégzése előírt ütemezés szerint. A mérések eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérést követő héten kell leadni a mérésvezetőnél. A mérés során a a felkészülés ellenőrzésre kerül. A mérésre a felelet, a mérés során tapasztalt aktivitás és a jegyzőköny alapján a hallgató osztályzatot kap. A félévközi jegy az osztályzatok kerekített átlaga. Egy mérés esetére pótlási lehetőséget biztosítunk. Minden más tekintetben a TVSZ rendelkezései érvényesek.          Az aláírás megszerzésének feltétele: a mérések osztályzatainak kerekített átlaga legalább 2 (elégséges)b.       A vizsgaidőszakban: A laboratórium a vizsgaidőszakban nem pótolható.
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy mérés esetére pótlási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak fogadóóráján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tanszéki kollektíva: Autonóm robotok és járművek laboratórium segédlet (elektronikusan)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Lantos Bélaegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Harmati Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajta Lászlóegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Loványi Istvánegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Vajda Ferencegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika