Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek

  A tantárgy angol neve: Programmable Control Devices and Sensor Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. február 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc. Villamosmérnöki Szak, Beágyazott és irányítórendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA349 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harmati István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss Bálintegyetemi docensIIT
  Kovács Gáboregyetemi tanársegédIIT
     

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVIbeágy", _) VAGY
  Szakirany("AVIirány", _) VAGY
  Szakirany("AVIszgalr", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a beágyazott irányító rendszerekben és az ipari irányítástechnikában alkalmazott programozható irányítóberendezések, valamint a hozzájuk kapcsolódó érzékelő és beavatkozó rendszerek főbb jellemzőinek bemutatása, továbbá a fejlesztésükhöz, alkalmazástechnikájukhoz és üzemeltetésükhöz szükséges legfontosabb ismeretek átadása.
  8. A tantárgy részletes tematikája Érzékelési alapok: Mérendő mennyiségek és érzékelési elvek. Érzékelők kalibrációja, hibaanalízise. Mechatronikai rendszerek modellezése. Labview alapú virtuális műszerezés. MEMS, NEMS érzékelők. Plug-and-play smart szenzorok tervezése, implementálása. Távérzékelés. IP-alapú érzékelők. Tervezési metrika szerint optimális technológia megválasztása. DSP/FPGA-ba ágyazás. Esettanulmányok: valósidejű szenzorcsatolás robotokban, járművekben és egyéb mechatronikai rendszerekben.  Szenzorfúzió szenzorhálókban: Speciális (hierarchikus, skálázható, mobil, kooperáló, adaptív, önszervező, önkalibráló, redundáns, hibatűrő) szenzorháló struktúrák. Redundáns szenzoradatok aggregálása, tömörítése, tárolása, lokalizálása, szinkronizálása. Esettanulmányok: CrossBow smart dust, önkalibráló navigációs szenzorrendszerek.  Az analóg jelek illesztésének kérdései: zavarjelek típusai, kiküszöbölésük módszerei. Jelforrások és jelvevők típusai, összekapcsolásuk szabályai. Földhurok megszüntetésének módszerei. PLC-k felépítése, osztályozása, működési modellje: Szöveges és grafikus rendszerű PLC programnyelvek. A programfejlesztés kérdései. PLC fejlesztő programrendszerek felépítése, funkciói. Nagymegbízhatóságú PLC-k: önteszt, hibafelismerés és hibakezelés. Redundáns PLC rendszerek. PLC tervezési példák és esettanulmányok. Folyamatirányító rendszerek felépítése: Folyamat-gép kapcsolat típusai, felépítésük, jellemzőik. Ember-gép kapcsolat eszközei ipari rendszerekben. Folyamatvizualizáló rendszerek. DCS és SCADA rendszerek. Terepi buszrendszerek. A digitális elven működő mérésadatgyűjtők és szabályozók tervezésének szempontjai, a tervezés lépései. Végrehajtó szervek, helyzetbeállítók, beavatkozó szervek. Tervezési példák.   Termelésirányító rendszerek feladata, felépítése és funkciói. Folyamatirányító rendszerek generációi és kapcsolatuk a termelésirányító rendszerekkel.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy ismeretanyaga előadásokon, illetve a gyakorlatokon kerülnek ismertetésre.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének feltétele egy darab nagy zárthelyi  sikeres (legalább 2-es) megírása.

  b.       A vizsgaidőszakban: a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte. A vizsga írásbeli, amely tesztfeladatokból és tervezési feladatokból áll. A nagy zárthelyi eredménye a vizsgajegybe 40%-kal számít bele.

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak fogadó óráján, a vizsgaidőszakban elektronikus egyeztetés alapján a vizsga előtti napon az oktató által megadott helyen és időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.      Dr. Ajtonyi I. - Dr. Gyuricza I: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Műszaki Könyvkiadó 2002, ISBN 963 16 1897 8

  2.      Ilyas-Mahgoub: Handbook of sensor networks. CRC Press 2005, ISBN 0-8493-1968-4

  3.      Dr. Csubák T.: Folyamatirányító rendszerek és ipari folyamatok jelkapcsolata. Elektronikus Segédlet1.4.      Dr. Csubák Tibor : Folyamatirányító rendszerek felépítése. Elektronikus Segédlet25.      Dr. Loványi István: Szenzorrendszerek. Elektronikus Segédlet 3.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés28
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Csubák TiborEgyetemi docensIIT
  Dr. Loványi IstvánEgyetemi docensIIT