Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver labor 4.

  A tantárgy angol neve: Software Laboratory 4.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Informatikus-mérnök Szak -BSc. alaptárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA220   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Goldschmidt Balázs,
  4. A tantárgy előadója
  dr. László ZoltánadjunktusIrányítástechn. és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít szoftver technológia, programozás Java nyelven
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIIIA217" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIFO2228" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIAB01" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIAB02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ez a labor a 3. féléves Szoftvertechnológia és Szoftver labor III. tárgyakhoz kapcsolódó project labor szerepét tölti be. A hallgatók 3-4 fõs csoportokban projektet valósítanak meg. A teamek saját belsõ felépítésüket és vezetõjüket maguk választják meg. Minden team kommentározott naplót vezet, amiben dokumentálja, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet, kikkel együttmûködve, mennyi ideig végzett. A napló értékelés tárgya.

  A feladat megoldása UML alkalmazásával a Rational Unified Process (RUP) módszertan szerint történik.

  A projekt során a csoportok alábbi szoftver termékeket készitik el:

  - Követelményspecifikáció, projekt terv, use case, use-case diagram, szójegyzék

  - UML analízis és tervdokumentáció

  - Teszt terv

  - Felhasználói kézikönyv és help

  - Dokumentált, belõtt, tesztelt programok

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

  2. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

  3. RUP analízis modell készítése. Class diagramok. Részletes use case-ek.

  4. RUP analízis modell kidolgozása. Szekvencia diagramok. Szkeleton modell specifikálása, implementálása.

  5. Szkeleton modell bemutatása.

  6. RUP analízis, valóságos use case-ek. Felhasználói kézikönyv készítése.

  7. Prototípus input és outputok specifikálása. Architektura definiálása.

  8. Prototípus osztály és interakciós diagramok. Tesztelési terv készítése.

  9. Prototípus implementálása. Tesztprogramok specifikálása.

  10. Prototípus bemutatása. A tesztprogramok implementálása.

  11. Grafikus kezelõi felület specifikálása. Prototípus tesztelése.

  12. Grafikus felület tervezése, implementálása. A tesztek kiértékelése.

  13. Grafikus kezelõi felület implementálása.

  14. Kész rendszer bemutatása, eredmények értékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  konzultáció

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi idõszakban:

  A célkitűzésben és a részletes tematika leírásában szereplõ dokumentációkat a tárgy projektdefiníciójában (letölthető a tárgy web-oldaláról) meghatározott határidõkre, általában hetente kell elkészíteni és beadni. A tárgy a féléves folyamatos munkára épül és hasonlóképp folyamatos a számonkérés és értékelés is.

   

  b. A vizsgaidõszakban:

  A követelmények vizsgaidõszakban nem teljesíthetõk.

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden nap késedelem az adott dokumentációért kapható maximális pontszámot 10 %-kal csökkenti. A napforduló 15:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít. Tekintettel a féléves folyamatos munkára, egyéb pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sommerville, I. – Szoftver rendszerek fejlesztése (Software Engineering, 6th ed) Panem kiadó, Debrecen, 2002

  Sommerville, I. - Software Engineering, 6th ed. Addison-Wesley PC. Reading Massachusettes, 2001.

  Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997

  Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

  Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.

  A tanszék web-lapjáról letölthetõ segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Tervezési feladat megoldása60
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  dr. László ZoltánadjunktusIrányítástechn. és Informatika