Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftvertechnológia

  A tantárgy angol neve: Software Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA217   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://kfarkas.iit.bme.hu/~stuser/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. László ZoltánadjunktusIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  Dr. Goldschmidt BalázsdocensIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • programozási gyakorlat
  • digitális technika alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIIIA114", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIEEA112", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIEE1239", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMH1506", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
  VAGY Training.code=("5N-MGAIN")
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIAA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIAA03" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIAB01", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIIIAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy nagy méretű szoftver rendszerek tervezésének, fejlesztésének, karbantartásának tanítását tűzi ki célul, bemutatva a szoftver, mint termék előállításához szükséges mérnöki tevékenység technikáit és módszereit.

  A tárgyat abszolválva a hallgatók képesek

  • alapfokon alkalmazni az objektum orientált szoftver tervezés módszereit;
  • megérteni és kezelni a nagy méretű szoftver rendszerek fejlesztésének problémáit;
  • részt venni nagy projektekben.

  A tárgyhoz szorosan kapcsolódik a Szoftver labor 3 c. tárgy (viiia212), amely laborgyakorlatokkal segíti a megszerzett ismeretek elmélyítését.

  A tárgy kidolgozásánál - a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva - két-lépcsős Software Engineering oktatási modellt vettünk alapul, ahol a hallgatók egy félév alatt előadásokon keresztül megismerik a technikákat és módszereket, majd a következő félévben a Szoftver labor 4. c. tárgy (viiia220) keretében alkalmazzák a tanultakat a gyakorlatban projekt-szerű keretekben.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Java nyelv kialakulásának története. Java nyelv alapjai. Java Virtuális Gép szerepe, java alkalmazások írása, fordítása, futtatása. Primitív típusok, csomagoló osztályok megismerése. Saját osztályok készítése, konstruktorok. Java hozzáférési módosítók megismerése. Java szemétgyűjtő megismerése.
  • Interfészek, absztrakt osztályok készítése. Kivételkezelés. Java IO kezelés (szabványos input/output, fájlkezelés).
  • Gyűjtemények használata. Java Generics alapok. Szálkezelés alapjai.
  • Grafikus felhasználói felültetek készítése Java-ban SWING használatával.
  • Szoftver technológia alapfogalmai, Mi a szoftver? A szoftver piac ma, kihívások, minőség, problémák. Esettanulmányok: Ariane-5, Mars Climate Orbiter, Technológia definiciója, kialakulása. A szoftver technológia rövid története. A szoftver krízis és kezelése. Szoftver technológia definiciói.
  • A szoftver fejlesztési folyamat. Minőség oldali megközelítés. A fejlesztés elvi folyamata. Általános folyamat modell. A termék életciklusa, Szoftver életciklus modellek (lineáris, vízesés). Szoftver életciklus modellek, CMM szintjei.
  • Az UML bevezetése, építőelemek UML, kiterjesztő mechanizmusok. UML. osztály, interfész, template, objektum. relációk: függőségek Relációk: dependenciák, UML Relációk: Asszociációk. Aggregáció, generalizáció. Osztály és objektum diagramok. Csomagok. UML Használati esetek és diagramok. Kollaborációk fogalma. Viselkedés modellezése: szekvencia diagram, kollaborációs diagramok. Állapot modellezés. Kompozit állapotok. Aktivitás diagram. Komponens és telepítési diagram.
  • Szoftver konfiguráció menedzsment. Alapfogalmak, Kulcsfolyamatok. Eszközök.
  • Verifikáció és validáció. Felülvizsgálatok. A tesztelés célja, fázisai, típusai. Test stratégiák. JUnit.
  • A követelmények kezelésének lényege, fontossága
  • Szoftver specifikáció bevezetés. Funkcionális model. DFD. Adattárak, folyamatspecifikációk. Adatmodellezés, ERD, Adat specifikáció. XML.
  • Viselkedés modellezése. Állapotgépek. A modellek kombinálása.
  • Szoftver tervezés lényege, szintjei. Tervezés alapfogalmai: absztrakció, egybefoglalás, információ rejtés, modularizálás, döntések, döntéshasítás. Csatolás és kohézió. Szoftver architekturák. Architektura fogalma, stílusok. Fontosabb architekturák: csövek és szűrők, falitábla, interpreter, objektum orientáltság, rétegelt. Kliens-szerver rétegek.
  • A Rational Unified Process. Bevezetés, Életciklus, munkafolyamatok és modellek. Use case modellek készítése. Fogalmi modell kialakítása. Analízis modell összeállítása. Szekvencia és interakciós diagramok készítése, szerződések. Tervezési döntések. Architektura és implementáció.
  • Extreme programming, agilis fejlesztés
  • Szoftver menedzsment alapjai. Project tervezés. Projekt ütemezése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  3+1+0. A gyakorlatokat összevontan, a teljes évfolyamra egyszerre tartjuk. Az ütemezése nem a naptári rendhez, hanem a tananyagban történő előrehaladáshoz kapcsolódik.

  Az előadáshoz és a gyakorlathoz a Szoftver laboratórium 3 című tárgy laborfoglalkozásai szorosan csatlakoznak.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  • Egy darab otthoni feladat megoldása. Ki- és beadása kari ütemterv szerint.
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: az otthoni feladat megoldásának elfogadása.
  b. A vizsgaidőszakban:
  • A vizsga írásbeli.
  • A vizsgadolgozattal elérhető maximális pontszám: 50
  Értékelés:
   PontOsztályzat
   0 - 20elégtelen (1)
   21 - 27elégséges (2)
   28 - 34közepes (3)
   35 - 41jó (4)
   42 - 50jeles (5)

  A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  11. Pótlási lehetőségek

  Házi feladat pótlása: Aki a feladatát nem adta be, vagy akinek a feladata nem lett elfogadva, az új feladatot kérhet. Az új feladat kiadása a pótlási időszak 1. napján, a beadása a pótlási időszak 3. napján 14 óráig esedékes.

  Vizsgák: a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek Tanulmányi időszakban az előadások után, vizsgaidőszakban nincs.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár, www.hik.hu
  • A tárgy weboldaláról (http://kfarkas.iit.bme.hu/~ptuser/) letölthető kb. 600 darab előadás fólia, segédletek, kidolgozott mintafeladatok és vizsgasorok.
  • Sommerville, I. – Szoftver rendszerek fejlesztése 2. bővített kiadás, Panem Kiadó, Debrecen, 2007.
  • Harald Störrle: UML 2, Panem Kiadó, Budapest, 2007
  • Sommerville, I. - Software Engineering 8th ed., Pearson Education Ltd, 2007, http://www.cs.st-andrews.ac.uk/%7Eifs/index.html
  • Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.
  • Roger s. Pressman: Software Engineering, A Practitioner's Approach, 6th ed, McGraw-Hill, 2006
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Előadási órák42
  Tantermi gyakorlatok14
  Félévközi készülés órákra14
  Otthoni feladat elkészítése14
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Goldschmidt BalázsdocensIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  Dr. László ZoltánadjunktusIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  Bóka GábortanársegédIrányítástechnika és Informatika Tanszék