Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatika 1

  A tantárgy angol neve: Informatics 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. február 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA202   3/2/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Móczár Géza

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Kondorosi Károly

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Urbancsek Tamás

  Srp Ágoston

  IIT - német nyelvű képzés

  Dr. Loványi István

  Dr. Kondorosi Károly

  egyetemi docens

  IIT -angol nyelvű képzés

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVIIIA108", _)
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIFO1020", _)
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIFO1013", _)
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIFO1504", _)
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIIIA106", _)
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIIIAA02", "jegy", _) >= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIAB04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAB04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Az érvényes kari előtanulmányi rend szerint.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása és szakmai alapozás a szakirányok számára a számítógépek felépítése, működése, számítógép-architektúrák, operációs rendszerek funkciói, belső szerkezete, működési elvei területén.

  A tárgy által nyújtott ismeretek birtokában a hallgatók képessé válnak konkrét számítógép-rendszerek és operációs rendszerek dokumentációinak gyors megértésére, üzemeltetési, konfigurálási, karbantartási feladatok gyors megtanulására.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Számítógép architektúrák:

  Bevezetés, építőelemek és összekapcsolási lehetőségek,

  CPU-k jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés,

  Memóriaszervezés, tárkezelés,

  Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása,

  I386 mikroprocesszor főbb jellemzői,

  I/O kezelés, perifériák,

  Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás,

  Sín kialakítás elve, modularizáció,

  Sínvezérlés, vezérlésátadás,

  Első és második generációs sínek.

  Operációs rendszerek:

  Bevezetés, történeti áttekintés,

  Multiprogramozás, processzek,

  Folyamatokból álló rendszerek,

  Holtponthelyzetek,

  CPU ütemezés,

  Társzervezés, virtuális tárkezelés,

  Fájlkezelés, I/O rendszer

  Esettanulmányok.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, tantermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi (az órarendben a ZH ütemterv szerinti héten a zárthelyikszámára
           
   fenntartott időpontban), amelynek elégséges szintű teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga: nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk a 13. héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgák előtt a NEPTUN-ban előre meghirdetett időpontban és helyen
  (általában a vizsgát megelőző utoló munkanapon). 

  Szorgalmi időszakban: kérésre, időpont egyeztetése, után meghirdetett helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tananyag első részéhez:

  Informatika I. szerkesztette: Németh Gábor Műegyetem Kiadó J:55021
  JOHN L. HENESSY DAVID A. PATTERSON’S : Computer Architecture FIFTH EDITION (2011)
  ISBN-13: 9780123838728 
  David A. Patterson & John L. Hennessy : Computer Organization and Design,Revised Fourth Edition,
  4th Edition The Hardware/Software Interface (2012) ISBN: 978-0-12-374750-1
  ANDREW S. TANENBAUM: Számítógép-architektúrák PANEM kiadó (2006) ISBN 9789635454570
  Michael J. Flynn - Wayne Luk: Computer System Design (Wiley, ISBN 978-0-470-64336-5)
  Németh Gábor, Horváth László: Számítógép architektúrák. Akadémiai Kiadó, 1992.
  Wilkinson, B.: Computer architecture, design and performance. Prentice Hall, 1991.
  Van de Goor,A.J.: Computer architecture and design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.
   

  A tananyag második részéhez:

  Kóczy A. - Kondorosi K. (szerk.) és mások: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem 2000.

  Peterson, J.L. Silberschatz, A.: Operating system concepts, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1985., vagy újabb kiadások

  Tanenbaum, Woodhull: Operációs rendszerek. Panem 1999.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  70

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  150

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Dr. Móczár Géza

  docens

  IIT