Digitális rendszerek és számítógépek felépítése

A tantárgy angol neve: Digital Systems and Computer Architectures

Adatlap utolsó módosítása: 2011. július 11.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. szeptember 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem

 

Egészségügyi Közszolgálati Kar

 

Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA070 1 2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Horváth István

 

adjunktus

 

IIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A korszerűnek tekinthető számítógépek felépítésének és működésének haladó felhasználói szinten történő megismerése. A számítógépben lejátszódó folyamatok megértése és megalapozott háttér biztosítása a digitális rendszerek további részterületeivel foglalkozó, műszaki jellegű tantárgyak részére.

8. A tantárgy részletes tematikája

Információ, adat, szám, numerikus információ. Bináris számrendszer, a bináris számrendszer alkalmazásának műszaki okai.

A decimális és bináris számrendszer kapcsolata. Negatív számok ábrázolása kettes számrendszerben. Fixpontos és lebegőpontos számábrázolás. Négy alapművelet elvégzése kettes számrendszerben.

Boole algebra mint az adatfeldolgozó berendezések tervezésének matematikai alapja. Logikai áramkörök mint a Boole algebra műszaki megvalósítása. Kombinációs és sorrendi hálózatok. Aritmetika, ALU. Logikai áramkörök generációi.

Neumann architektúra. A számítógép mint programozható adatfeldolgozó berendezés felépítése. CPU, memória, I/O, sínrendszer. Négycímes és egycímes utasításszervezés. Az utasítás-végrehajtás fázisai. A rendszer működésének gyorsítása: párhuzamosítás, pipe-line feldolgozás, RISC és CISC architektúrák.

Egy egyszerű CPU felépítése, működése. Sínrendszerek, egy és többprocesszoros sínek. Modularitás.

Gépi utasítások, gépi kódú (bináris) program. Gépi kódú program előállítása, assembly nyelv és assembler fordító. Adat- és utasításcímzések. Compiler nyelvek.

Memória, memóriaáramkörök típusai, memória és sínrendszer. Cache és stack memória. Megszakításkérés. Közvetlen memóriahozzáférés.

Soros, párhuzamos I/O. Néhány fontos és tipikus periféria csatolási módja és működési elve (egér, klaviatúra, nyomtató, mágneses és optikai háttértár stb.). Analóg környezet és a digitális rendszer összekapcsolása, pl. telefónia.

Operációs rendszer és a hardver viszonya, kapcsolata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:

 

-          A tanulmányi szabályzatban foglaltaknál kevesebb hiányzás.

-          A 10. héten zárthelyi.

b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga sikeres letétele.

Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek utolsó oktatási héten pótzárthelyi.
12. Konzultációs lehetőségek a zárthelyi és a vizsga előtt.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A. Tannenbaum: Számítógép-architektúrák

Kóczi A., Kondorosi K.: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra7
Felkészülés zárthelyire5
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
Vizsgafelkészülés16
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Kondorosi Károly

 

docens

 

IIT

 

Dr. Horváth István

 

adjunktus

 

IIT