Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika II.

  A tantárgy angol neve: Digital Design II

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. december 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  GTK, műszaki szakoktatói BSc-szak, levelező tagozat, informatikai szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA044   15/10/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Arató Péter egyetemi tanár – BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika I. (VIIIA043)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

   (Digitális technika I-II.) A tárgy rendeltetése, hogy megadja mindazokat a hardware rendszertechnikai alapismereteket, amelyek a digitális berendezések felépítésének szakoktatásához szükségesek.

  • megismerik a digitális integrált áramköri építőelemek főbb típusait felhasználói szinten,
  • módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében,
  • egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv alapszintű megismerése révén olyan alapokat kapnak, amelyek birtokában további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatóknak képesek lesznek a tématerületi szakoktatásra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A digitális rendszerek tervezése, adatstruktúra vezérlés. Sínrendszerek definíciója, kialakulása, osztályozása. Szinkron és aszinkron működésű sínrendszerek. Vezetékek csoportosítása, az egyes vezetékcsoportok feladata. MSI áramkörök alkalmazása: soros/párhuzamos, párhuzamos/soros átalakítás.
  A digitális számítógép felépítése, működése. Az utasítás-szervezés fejlődése. Mikroprocesszoros rendszerek kialakulása, fejlődése. Hétszegmenses kijelző vezérlőrendszerének tervezése.
  A mikroszámítógépek általános felépítése, blokkvázlata, a funkcionális egységek jellemzői, a működés modellje. Egy egyszerű mikroprocesszor sínrendszerének felépítése. Alaphelyzetbe állítás, órajel generálás, READY kezelés. Memóriák illesztése sínrendszerekhez. ROM, RAM memória elemek. Időzítési viszonyok a memóriák szempontjából. Az adatszélesség növelése.
  Az Assembly programozás alapfogalmai. Egyszerű mikroprocesszor utasításkészlete. Adatmozgató utasítások, ugró utasítások, aritmetikai és logikai utasítások. Címzési módok, makrók és direktívák. Egyszerű assembly programozási feladatok.
  Mikroprocesszor utasításkészlete. FIFO, FILO memória szervezés. Stack memória, hardver szoftver megvalósítás. Szubrutin fogalma, feltétel nélküli és feltételes szubrutinhívó és RET utasítások.
  A mikroszámítógépek megszakítási rendszerének általános ismertetése  A megszakítás fogalma (egyszintű, többszintű, programvezérelt megszakítások). A megszakítási szubrutin felépítése, automatikus és programozható mentések, prioritási megoldások.
  Egyszerű mikroprocesszorokban lévő speciális egységek. Feles megszakítások, nem tiltható megszakítások alkalmazása, teszt bemenetek és közvetlen kimenetek mikroprocesszorokban. Speciális utasítások. Teszt bemenetek és közvetlen kimenetek alkalmazása.
  Sínrendszerre csatlakoztatható, programozható megszakítás-kezelő egységek felépítése, működése, alkalmazása, programozása.
  Programozható I/O egységek.
  A soros adatátvitel szervezése, megoldási változatok. Aszinkron és szinkron adatátvitel. Soros adatátviteli egység felépítése, működése, programozása.
  A párhuzamos adatátvitel szervezése. Programozható párhuzamos adatátviteli egység felépítése, működése, programozása.
  A DMA működés fogalma, megvalósítása. Egy és kétciklusú DMA átvitel. A processzor sínjére csatlakoztatható DMA vezérlő működése, illesztése, programozása.
  Mikrokontrollerek: generációk, családok, irányzatok., alkalmazási lehetőségek. Mikrokontrollerek felépítése: egy elterjedt architektúra bemutatása. Mikrokontrollerek programozása.
  DSP rendszerek felépítése, fejlődése, alkalmazástechnikájuk főbb elvei.
  FPGA fejlesztő rendszerek főbb típusai és szolgáltatásaik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás, gyakorlat (példák)

  10. Követelmények

  Egy darab otthoni feladat megoldása.

  Az aláírás megszerzésének feltétele:
          az otthoni feladat megoldásának elfogadása

   b. A vizsgaidőszakban:
          A vizsga írásbeli.

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előzetes egyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv.

  Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen