Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Technológiai platformok 1.

  A tantárgy angol neve: Technology Platforms 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. szeptember 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Játéktervező és -elemző szakirányú továbbképzési szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA012   0/4/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Umenhoffer Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Umenhoffer Tamás

  Docens

  IIT, BME

  Dr. Magdics Milán

  Adjunktus

  IIT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépes játékok.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előtanulmányi követelmény nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy biztosítsa azt a technikai tudást, ami egy játékszoftver fejlesztésének megkezdéséhez szükséges. A munkát egy széleskörűen elterjedt játékmotorra, a Unity-re építjük. A Unity elég flexibilis ahhoz, hogy sok stílusú játékot lehessen vele készíteni a legelterjedtebb platformokon. Felhasználóbarát felülete segít abban, hogy a kezdeti lépéseket komoly programozási háttér nélkül is megtehessék a hallgatók. A kurzus megadja az elméleti tudást a kezelőfelület mögött rejlő rendszer működéséhez, illetve mivel egy komplex projekthez jelentős egyedi viselkedést kell megvalósítani, ezért programozási tudást is ad. A tantárgy keretén belül elsajátítjuk a Unity rendszer bővítését C# programozási nyelv segítségével. Megismerkedünk a programozás és a C# alapjaival, illetve megcélozzuk az alapvető algoritmikus gondolkodás elsajátítását.

  A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek arra, hogy egy egyszerű virtuális valóság szoftvert (tipikusan játékszoftvert) hozzanak létre a Unity segítségével. Ismerni fogják a 3D virtuális világ kezelésének, animációjának alapjait. Rendelkezni fognak programozási alap ismeretekkel, képeses lesznek megítélni az egyes munkafolyamatok komplexitását, a Unity rendszer korlátait és a bővítés melletti lehetőségeit, illetve az erre fordítandó erőforrásigényeket. A elméleti tudásnak köszönhetően a rendszer biztos használatára lesznek képesek a kurzus végén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.             Ismerkedés a Unityvel 1. Áttekintjük a Unity felületét, fő funkcióit. Egy példaprojekt segítségévek megnézzük a következő témákat: projekt struktúra, szerkesztőfelület, editor alapok, build, futtatás, assetek, jelenetek.

  2.             Ismerkedés a Unityvel 2. Unity fejlesztési filozófiája. Assetstore és csomagok, játékok publikálása. Összehasonlítás más rendszerekkel, játékmotorok felépítése. A Unity speciális funkciói, hasznos bővítmények. Egyszerű jelenetek létrehozása, modell betöltés.

  3.             Programozási alapok 1. Programozási alapismeretek és a C# programozási nyelv. Egyszerű programokon keresztül tanuljuk meg a C# programozás alapjait.

  4.             Sprite-ok és 2D-megjelenítés. 2D grafikai pipeline, 2D transzformációk, hierarchiák.

  5.             Programozási alapok 2. Game loop, callback függvények, renderelési fázisok. A Unity motor működésének fő struktúrái és funkció bővítései.

  6.             Programozási alapok 3. Példaprogramok és gyakorlatok a Unity rendszerén belül C# programozási nyelven. A Unity működésének bővítési lehetőségei. Egyszerű 2D-animáció, irányítás, követés, spline animáció.

  7.             Programozási gyakorlat. Véletlenszerű pályagenerálás, véletlen szám generátorok.

  8.             2D karakter kontroller. 2D karakter mozgatása és animációja. Animator használata. Kamera követés.

  9.             2D fizika. Megvizsgáljuk, hogy a Unity milyen funkciókat biztosít a Newtoni fizikai szimulációkhoz, és hogyan használhatjuk ezeket fel egy 2D játék elkészítéséhez.

  10.          Játéklogika. Alapvető játéklogikai gyakorlatok olyan példákon keresztül, mint életerő, pontszám, ellenségek viselkedése, pályaváltás stb.

  11.          GUI 1. A felhasználói interakció lényeges elemeként Unity segítségével információk képernyőre írása/rajzolása (pl. pontszám kijelzés, életerő kijelzés).

  12.          GUI 2. Interaktív elemek létrehozása és kezelése (pl. menük, gombok, szöveges mezők).

  13.          Hangok, multimédia. A Unity hang- és médialejátszó komponensei. 3D-pozícióval rendelkező hangforrások és zenelejátszás.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlatok az előadások keretében.

  10. Követelmények

  •              A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Négy alkalmat (az órák 30%-át) meghaladó hiányzás esetén a hallgató a TVSz szerint nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi.

  •              A kurzus során a hallgatók egy kiválasztott (és az oktató által jóváhagyott), csoportban megvalósított projekt teljesítésére kapnak önálló értékelést. A választható projekteket ipari partnerekkel együttműködésben határozzuk meg, egyszerű játék fejlesztéséről szólnak. A csoport mérete kb. 4-5 fő.

  11. Pótlási lehetőségek

  A projekt feladatot a utolsó alkalommal kell bemutatni, pótlólagos bemutatásra egy héten belül van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval egyeztetett időpontban lehet konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  Unity http//docs.unity3d.com/Manual/

  Szirmay-Kalos László – Antal György – Csonka Ferenc, 2003, Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés. Budapest: Computerbooks.

  Dimes, Troy, 2015, C# Programming for Beginners An Introduction and Step-by-Step Guide to Programming in C#. CreateSpace Independent Publishing Platform

  RB Whitaker, 2012, The C# Player's Guide. Starbound Software
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra52
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése54
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés120
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Umenhoffer Tamás

  Dr. Magdics Milán

  Docens

  Adjunktus

  IIT, BME

  IIT, BME