Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádiófrekvenciás és EMC laboratórium

  A tantárgy angol neve: Radio-frequency and EMC Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB10   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Nagy Lajos

  BME HVT, docens

  Dr. Lénárt Ferenc

  BME HVT

  Szűcs László

  BME HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy fő célkitűzése a „Rádiófrekvenciás és EMC méréstechnika” tárgyban tanult ismeretek gyakorlati elsajátítása. A hallgatók végigkövetik a nagyfrekvenciás és EMC méréseket, elsajátítják a mérések gyakorlati végrehajtását, a mérések hardver eszközeinek megválasztásától a mérési eredmények értékeléséig.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

  1. mérés Bevezető, tájékoztató, a mikrohullámú laborműszerek kezelése, az antenna mérőszoba bemutatása

  2. mérés Passzív áramköri elemek (RLC) nagyfrekvenciás viselkedése. R és C feszültségosztó frekvenciafüggésének mérése

  3. mérés Koncentrált elemű, hangolható passzív RC és LC szűrő mérése, behangolása

  4. mérés Csőtápvonalas szűrő mérése, behangolása

  5. mérés Passzív nagyfrekvenciás építőelemek vizsgálata, mérése (teljesítményosztó, hibrid, iránycsatoló

  6. mérés Közeltéri hibák az antenna mérésekben

  7. mérés Vezetett zavar emisszió mérés

  8. mérés Vezetett zavar immunitás mérés

  9. mérés Sugárzott zavar emisszió mérés

  10. mérés Sugárzott zavar immunitás mérés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az tantárgy a tanszéki laboratóriumban és az antenna mérőszobában zajlik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  A félév során minden hallgató elvégzi a felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

  A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

   A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

   A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC formátumban.

  Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik.

   A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.    

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.          

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

  Vizsgaidőszakban

  -


  11. Pótlási lehetőségek Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek a tárgyhoz tartozó Moodle felületen érhető el.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra54
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítéseBeszámoló 54
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Nagy Lajos

  BME HVT, egyetemi docens

  Dr. Lénárt Ferenc

  BME HVT, tudományos munkatárs

  Szűcs László

  BME HVT, tanszéki mérnök