Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámú távérzékelés

  A tantárgy angol neve: Microwave Remote Sensing

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. október 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés, főspecializáció C tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB09   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Seller Rudolf,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Seller Rudolf

  adjunktus

  HVT


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A törzsoktatás tantárgyai
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nagyfrekvenciás rendszerek
  7. A tantárgy célkitűzése

  A mikrohullámú távérzékelő rendszerek és annak alrendszerei területeken Magyarország meghatározó kutatói, fejlesztői és gyártó potenciállal rendelkezik, számos hazai és nemzetközi nagyvállalat épített ki K+F, gyártás és üzemeltetést végző központokat, ahol élvonalbeli, komplex munkalehetőséget biztosítanak a hazai mérnököknek. 

    

  A tantárgyat hallgató, később MSc diplomát szerző mérnökök a fenti hazai és multinacionális távérzékelési (pl. radar) vállalatoknál, fejlesztő és gyártó cégeknél, továbbá kutatóközpontokban helyezkedhetnek el. 

    

  A tárgy a korszerű távérzékelő rendszerek rendszerszintű, továbbá a rendszerek jel- és adatfeldolgozási algoritmusainak megismerését tűzi ki célként. A rendszerek leírása után a rendszerelemek szerepét és feladatait részletezi egészen a tervezés mélységéig. Foglalkozunk az aktív és passzív mikrohullámú távérzékelés útján megszerezhető információkkal, azok minőségi paramétereinek az elemzésével. A tárgy részletesen tárgyalja a napjainkban nagy jelentőséggel bíró távérzékelési alkalmazások elméletével és algoritmusaival (pl. Synthetic Aperture Radar (SAR), Drón radar, gépjármű radar, Over the Horizon Radar (OtH radar)). 

    

  A hallgatók a tárgy keretében készségszintű ismereteket szereznek a mikrohullámú távérzékelő rendszerek elmélete, algoritmusai és alkalmazása területeken. A tárgy hallgatói tisztában lesznek a mikrohullámú távérzékelő rendszerek működésével és felépítésével, továbbá képesek lesznek ezen rendszerek alapvető hardver és algoritmus elemeit megtervezni. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mikrohullámú távérzékelés alapjai (2 hét) 

  Mikrohullámú távérzékelés rendszerezése, eljárásai. Minőségi paraméterek, döntés és becsléselméleti aspektusok. 

  SAR képalkotás és jelfeldolgozás  (2 hét) 

  SLAR képalkotás részletes bemutatása. Geometriai torzítások és kompenzálási lehetőségeik. 
  SAR holografikus képalkotás elmélete és jelfeldolgozása. Alkalmazható antennák követelményei. Normál és SPOT üzemmódok. Inverz SAR. Interferometrikus SAR. 

  Ionoszférikus hullámterjedés (1 hét) 

  Az ionoszféra rétekei és azok jellemzői az OtH radarok frekvencia sávjaiban. 

  OtH radarok (1 hét) 

  Működési elv, modulációs módok. Speciális antenna követelmények. Iránymérés. 

  Passzív radar (2 hét) 

  Passzív és szemi-passzív radarok. Különböző pozíció meghatározási elvek. Multilateráció. Illuminátorok vizsgálata. STASP jelfeldolgozás elemei. 

  Meteorológiai radar (1 hét) 

  Marshall-Palmer egyenlet. MET radar hatótávolságának levezetése. Doppler radar által mérhető alap és származtatott paraméterek. 

  Gépjármű radarok (1 hét) 

  Alkalmazások és műszaki követelményei. Frekvenciák és modulációs hullámformák. Antenna szkennelési stratégiák. Céltárgy klasszifikáció alapjai. 

  Drón

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Multimédiás eszközökkel támogatott előadás, gyakorlati számítási feladatok, esettanulmányok.  
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi legalább 50%-os szintű teljesítése.  

  Vizsgaidőszakban:  A félév lezárásának módja: Kombinált vizsga. A nagyzárthelyi eredményét 15%-os, az írásbeli részvizsga súlyát 45%-os, a szóbeli részvizsga súlyát 30%-os súllyal vesszük figyelembe. Az írásbeli részvizsgán minimum 40%-os eredményt szükséges elérni a szóbeli vizsgához. 

   

  A tárgyból elővizsgát tartunk a pótlási héten. 

   

   

   

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi egyszeri pótlására. 
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus jegyzet. 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra13
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Seller Rudolf

  adjunktus

  HVT