Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrberendezések konstrukciója és energiaellátása

  A tantárgy angol neve: Construction and supply of space equipments

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek
  kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB07   2/2/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás: 

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bánfalvi Antal

  tudományos munkatárs

  HVT

  Dr. Lénárt Ferenc

  tudományos munkatárs

  HVT

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Szabó József

  tudományos munkatárs

  HVT

  Szimler András

  tudományos munkatárs

  HVT


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - mechanika
  - fizika
  - matematika
  - elektronika
  - elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy bevezetést nyújt az űrberendezések tervezésébe és szerkesztésébe, együttesen a konstrukciójába. Foglakozik az elektronikai tervezés és mechanikai szerkesztés interaktív kapcsolatán alapuló, az elektromágneses kompatibilitási szempontokat is figyelembe vevő, a követelmények kielégítése szempontjából optimális konstrukció keresés módszereivel. 
  Bemutatja a készülékek követelmények szerinti működéséhez szükséges anyagválasztási, elektronikai, elektromágneses kompatibilitási, hőtani és mechanikai ismereteket. 
  Foglalkozik a berendezések szabványos tesztelési eljárásaival és a követelmények szerinti minősítő mérésekkel. 

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. alkalom 
  Előadás: Nyomtatott huzalozású lemezek tervezése 
  - bevonatok 
  - rétegvastagság 
  - többrétegű lemezek 
  - furatszerelt alkatrészek 
  - SMD alkatrészek 
  Gyakorlat: Forrasztás 
  - forrasztás mechanizmusa 
  - forrasz anyagok 
  - folyósító szerek 
  - pákás forrasztás 
  - hullámfürdők 
  - forrasztás forró levegővel 
  - forrasztott kötések minőségbiztosítása 
  - vizsgálatok 
  2. alkalom 
  Előadás: Alapanyagok, bevonatok 
  - szigetelések 
  - árnyékolás 
  - huzalok és kábelek 
  - huzalátmérő 
  - bekötőhuzalok 
  - tekercselőhuzalok 
  Gyakorlat: Csatlakozók, összekötő eszközök 
  - általános jellemzők 
  - közvetlen/közvetett NYÁK csatlakozók 
  - érintkező kialakítások 
  - koaxiális 
  - szalagkábel 
  - hermetikus 
  - csatlakozók megbízhatósága 
  3. alkalom 
  Előadás: Készüléképítés anyagai 
  - fémek 
  - ferritek 
  - műanyagok 
  - kerámiák 
  - üvegek 
  Gyakorlat: Alkatrészek kiválasztásának elvei űreszközök esetében 
  - ECSS szabványok 
  - NASA szabványok 
  Oktatási szünet/munkaszünet miatt, 12 vagy 13 hetes oktatási időszak esetén a 2. és 3. alkalom összevonásra kerül.
  4. alkalom 
  Előadás: Készüléképítési módok 
  - sík, modulos, vázas, térfogati 
  - az űrkutatási célú készülékek 
  - természetes környezet 
  - mesterséges környezet 
  Gyakorlat: Kötőelemek 
  - alkatrész rögzítő elemek 
  - forrpontok 
  - saruk 
  - hegesztések, fémkötések 
  - ellenállás- ív- lézeres- termokompressziós- ultrahangos 
  - elektronsugaras hegesztés. 
  5. alkalom 
  Előadás Hőtani tervezési szempontok 
  - hőközlési módok 
  - termikus környezet 
  - alkatrészek termikus tulajdonságai 
  - hőátviteli eszközök 
  - analízisek 
  Gyakorlat: Vizsgálatok 
  - roncsolásmentes 
  - termikus 
  - vibrációs 
  - vákuum 
  6. alkalom 
  Előadás: Fedélzeti energiaellátás 
  - űrmisszió követelményei 
  - architektúrák alapelvei 
  - energiaellátó rendszerek osztályozása 
  - energia egyensúly 
  Gyakorlat: Fedélzeti Energiaellátó fejlesztő környezet 
  - passzív és aktív szimulátorok 
  - akkumulátor szimulátor 
  - napelem szimulátor 
  - terhelés szimulátorok 
  7. alkalom 
  Előadás: Fedélzeti energiatárolás és generálás 
  - napelemek 
  - üzemanyag cella 
  - termoelektromos átalakítók 
  - akkumulátorok 
  - elemek 
  Gyakorlat: Elektrokémiai és fényelektromos energiaforrások áttekintése 
  - mintadarabok bemutatása 
  - napelem cellák 
  - Peltier elemek 
  - szárazelemek 
  - akkumulátorok (lítium-ion és lítium-polimer stb.) 
  Oktatási szünet/munkaszünet miatt, 12 vagy 13 hetes oktatási időszak esetén a 6. és 7. alkalom összevonásra kerül.
  8. alkalom 
  Előadás: Műholdfedélzeti energiavédő és szétosztó architektúrák 
  - fedélzeti energia BUS 
  - passzív áramkorlátozók 
  - aktív áramkorlátozók (LCL, R-LCL, FCL) 
  - túlfeszültség védők 
  - vezérelt kapcsolók 
  - áramkorlátozott LDO 
  - fogyasztás optimalizálásának lehetőségei. 
  Gyakorlat: Általános limiter kapcsoló méretezése 
  - tervezési példa 
  - megépítés és bemérés 
  - tesztelési módszerek 
  9. alkalom 
  Előadás: Lineáris és kapcsolóüzemű energia átalakítók 
  - lineáris áram és feszültség szabályozók 
  - kapcsoló üzemű energiaátalakítás 
  - energia átviteli architektúrák 
  - áram és feszültség módusú PWM szabályozók 
  Gyakorlat: Egyszerű lineáris tápegységek 
  - hőfokfüggetlen feszültség és áramszabályozók 
  - méretezési példák 
  - hőfokfüggetlen feszültség és áram referenciák 
  - áramkorlátozott, kis-maradék feszültségű LDO méretezés 
  10. alkalom 
  Előadás: Napelemes primer rendszerek elektronikája 
  - soros és párhuzamos szabályozás alapelvei 
  - maximális teljesítményű munkapont szabályozása (MPPT) 
  - szekvenciális söntszabályozó (S3R) 

  Gyakorlat: Energia átalakítók részáramkörei 
  - hiszterézises komparátor méretezése 
  - alul- és túlfeszültség védelem 
  - hőmérséklet szabályozó egységek 
  - analóg telemetria módszerek (feszültség, áram, hőmérséklet) 
  - akkumulátor cellafeszültség monitor 
  - kétirányú árammérő 

  11. alkalom 
  Előadás: Sugárzás hatásai elektronikus eszközökre 
  - sugárzási övek 
  - singel event latchup 
  - sinle event upset 
  - heavy ion 
  - dózis 
  Gyakorlat: Sugárzásállósági tesztek 
  - részecske sugárzás (ciklotron) 
  - gamma sugárzás 
  - teszt eredmények bemutatása 
  12. alkalom 
  Előadás: Anyagok elektromágneses tulajdonságai 
  - szigetelők 
  - fémek (nem mágneses és mágneses) 
  - vezetőképesség fogalma 
  - frekvenciafüggés 
  - proximity 
  Gyakorlat: Sugárzott és vezetett zavarforrások 
  - űreszközök zavartűrő képessége 
  - műholdfedélzeti műszerek elektromágneses kompatibilitása 
  - elektromágneses interferenciák 
  13. alkalom 
  Előadás: EMC/EMI tervezés alapjai 
  - szabványok 
  - tervezési elvek 
  - EMC szempontok a konstrukcióban 
  Gyakorlat: Vezetett és sugárzott zavarok csökkentése 
  - KM szűrők 
  - DM szűrők 
  - elektromos és mágneses árnyékolások hatása 
  - méretezési példák 
  14. alkalom 
  Előadás: EMC vizsgálatok
  - frekvencia tartomány szerinti csoportosítása 
  - vezetett KM és DM zavarok mérése 
  - sugárzott zavarok mérése 
  - vezetett zavartűrési tesztek 
  - sugárzott zavartűrési tesztek 
  Gyakorlat: EMC mérések eszközei 
  - EMC mérőműszerek 
  - műhálózat (LISN) 
  - áramtranszformátorok 
  - zavarjel becsatolás 
  - mérőantennák, mérőtekercsek 
  - E és H cellák 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás: A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.


  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:

  A félévközi számonkérés és félévközi jegy kialakítása két zárthelyi alapján történik.

  A félévközi jegy kialakítása a zárthelyik pontszámainak összege alapján: 0-49%: elégtelen (1), 50-61 %: elégséges (2), 62-73 %: közepes (3), 74-85 %: jó (4), 86-100 %: jeles (5).

  b.    A vizsgaidőszakban: -

  c.    Elővizsga: -  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy zárthelyik a BME TVSz 122.§ rendelkezései szerint pótolhatók.


  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.


   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Charles A. Harper: Handbook of Electronic Packaging, Elektronikus készülékek konstrukciója és gyártása (kézikönyv) McGraw Hill 1969, ISBN-10: 0070266719, ISBN-13: 978-0070266711, Műszki Könyvkiadó, 1972

  2. Mukund R. Patel: Spacecraft Power Systems, CRC Press, 2005. ISBN:0-8493-2786-5

  3. P. A. Chatterton, M. A. Houlden: EMC: Electromagnetic Theory to Practical Design, Wiley, 1992, (30. - 310 oldal), ISBN-10: 047192878X, ISBN-13: 978-0471928782

  4. Abraham I. Pressman et al: Switching Power Supply Design, McGraw Hill 2009, ISBN: 978-0-07-148272-1


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés gyakorlatokra18
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos anyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás

   Tanszék, Int.:

   Dr. Bánfalvi Antal

   tudományos munkatárs

   HVT

   Dr. Lénárt Ferenc

   tudományos munkatárs

   HVT

   Dr. Szabó József

   tudományos munkatárs

   HVT