Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kisműholdak szerepe az űrtechnológiában

  A tantárgy angol neve: Role of small satellites in space technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak

  Űrmérnök szakmai ismeretek

  kötelezően választható

   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB06   2/2/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Dudás Levente

   egyetemi adjunktus

   VIK-HVT 

   Herman Tibor

   tanszéki mérnök

   VIK-HVT 

   Hödl Emil Viktor

   tanszéki mérnök

   VIK-HVT 

   Szüllő Ádám

   tanszéki mérnök

   VIK-HVT 

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Műszaki illetve természettudományos felsőfokú alapképzésben szerzett matematikai és fizikai ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy fókuszál a (főként oktatási vonalon) megvalósított és tervezett kis méretű műholdkategóriákra, mint 10x10x10 cm 1U CubeSat és ennek egész számú többszörösei (2, 3, 6, 9, 27U); valamint 5x5x5 cm 1 PocketQube osztály és ennek egész számú többszörösei (2, 3, 6PQ).
  Részletesen bemutatásra kerülnek a CubeSat és PocketQube kategóriájú műholdak egyes fedélzeti alrendszerei; azok tervezési paraméterei, megvalósulási formái főként a magyar műholdak példáin keresztül. 

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1-2. Kisműholdas műholdpályák: energetikája, hőmérsékleti és sugárzás viszonyai, pályaadatok, LEO.

  3-4. Űreszközök általános felépítése, kisműholdak hasznos terhe – PL, küldetéstervezés.

  5-6. Elsődleges energia ellátó rendszer – EPS1,

  7-8. Másodlagos energia ellátó rendszer – EPS2,

  9-10. Fedélzeti számítógép – OBC, 

  11-12. Fedélzeti adatgyűjtő és feldolgozó rendszer - OBDH,

  13-16. Fedélzeti kommunikációs rendszer - COM: telemetria - TM, telecommand – TC, nagysebességű adatkapcsolat - HSDL, átjátszó – TR, modulációs eljárások, analóg és digitális rádióátvitel.

  17-18. Fedélzeti antennák: TM, TC, HSDL, TR, GP..

  19-20. Tartalékolási megfontolások (hibatűrés): működés szerint (hideg tartalékolás, langyos tartalékolás, meleg tartalékolás), felépítés szerint (alkatrész szintű, alrendszer szintű).
  21-22. Űreszközök (műholdak) fejlesztési lépései: nemzetközi besorolás szerint (TRL1-9), a fejlesztés során (kezdeti előkísérlet - PM, mérnöki példány - EM, kvalifikációs példány - QM, repülő példány - FM).
  23-24. Űreszközök tesztelése (QM, FM): működési, automatizált működési, hosszútávú működési, levegős hőkamrás tesztek, thermo-vacuum tesztek, rázástesztek, rázópados vizsgálatok, repülő példány start előkészítése).

  25-26. Földi kiszolgáló rendszerek: a fejlesztést, tesztelést segítő rendszerek, földi állomás (műhold vevő állomás, műhold vezérlő állomás), földi állomás automatizációja (antenna forgatás, Doppler-korrekció, automatizált vétel és vezérlés).

  27-28. Magyar műholdak részletes bemutatása, tapasztalatok, mérési eredmények: Masat-1 - 1U cubesat - 10x10x10 cm, SMOG-P, SMOG-1 - 1P pocketqube - 5x5x5 cm, ATL-1 - 2P pocketqube - 5x5x10 cm, földi állomás (GND) látogatás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.

  10. Követelmények
  a.    A szorgalmi időszakban:

  A szorgalmi időszakban: két zárthelyi dolgozat. Minden zárthelyire maximum 100 pontot lehet kapni. A kapott pontok alapján az egyes zárthelyik eredménye a következő:
  Elégtelen Elégséges Közepes Jeles
  0-49 pont 50-62 pont 63-74 pont 75-87 pont 88-100 pont

  A meg nem írt zárthelyiket 0 eredménnyel vesszük figyelembe.
  Amennyiben a zárthelyik pontszámának átlaga eléri az 50 pontot, a hallgató megkapja a félévközi jegyet, az előző táblázat alapján. Az 50 pontnál gyengébb átlag esetén a félévközi számonkérés eredménye elégtelen és így a hallgató a félévközi jegyre nem jogosult.

  b.    A vizsgaidőszakban:-

  c.    Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek Mindkét zárthelyi javítására, illetve pótlására a szorgalmi időszak utáni pótlási héten van lehetőség. Amennyiben a zárthelyi pótlását megkísérli a hallgató (jelzi a tanszék számára, hogy azt javítani/pótolni kívánja), akkor ezen zárthelyi végső eredménye minden esetben a pótlási héten írt javító/pótló zárthelyi eredménye lesz.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. NASA Ames Research Center: State of the Art - Small Spacecraft Technology NASA/TP-2018-220027
  2. TU Delft, Alba Orbital Gauss Srl: Pocketqube standard, 2018
  3. The CubeSat Program California Polytechnic State University SLO: CubeSat Design Specification

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra16
  Félévközi készülés gyakorlatra22
  Felkészülés laborra0
  Felkészülés zárthelyire18
  Önálló tananyagfeldolgozás8
  Házi feladat készítése0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   

    Név:

   Beosztás:

    Tanszék, Int.:

    Dr. Dudás Levente

   egyetemi adjunktus

   VIK-HVT 

    Hödl Emil Viktor

   tanszéki mérnök

   VIK-HVT