Optikai hálózatok laboratórium

A tantárgy angol neve: Optical Networks Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Optikai hálózatok mellékspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMB03 3 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
4. A tantárgy előadója Gerhátné Dr. Udvary Eszter    Egyetemi docens    HVT, BME


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Optikai hálózatok eszközei, Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
VIHVMA05 Optikai hálózatok eszközei
VIHVMA06 Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
7. A tantárgy célkitűzése Az elvégzendő mérések az Optikai hálózatok mellékspecializáció tantárgyainak anyagához kapcsolódnak, azok jobb megértését és a megszerzett tudás elmélyítését teszik lehetővé.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. alkalom: Optikai méréstechnikai ismeretek
2. mérés: Optikai adó (közvetlenül modulált lézeradó és Mach Zehnder modulátor) vizsgálata
3. mérés: Optikai vevő (PIN, lavina dióda)
4. mérés: Beltéri szabadtéri optikai összeköttetés vizsgálata
5. mérés: Az egyetemközi optikai hálózat szakaszainak vizsgálata OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) műszerrel – csillapítás, reflexiók, diszkontinuitások hatása
6-7. mérés: DWDM rendszer vizsgálata (elemek, részrendszerek mérése, teljesítményszintek, optikai spektrum, adatátvitel)9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratórium
10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
• A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.
• A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos és áttekinthető jegyzőkönyvet készítsen.
• A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.
b. A vizsgaidőszakban: -
c. Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a mérésvezetővel egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók (elektronikus formában az Interneten)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés laboratóriumokra16
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Mérési beszámoló elkészítése
16
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gerhátné Dr. Udvary Eszter    Egyetemi docens    HVT, BME