Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai hálózatok laboratórium

  A tantárgy angol neve: Optical Networks Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Optikai hálózatok mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB03 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
  4. A tantárgy előadója Gerhátné Dr. Udvary Eszter    Egyetemi docens    HVT, BME


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Optikai hálózatok eszközei, Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  VIHVMA05 Optikai hálózatok eszközei
  VIHVMA06 Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
  7. A tantárgy célkitűzése Az elvégzendő mérések az Optikai hálózatok mellékspecializáció tantárgyainak anyagához kapcsolódnak, azok jobb megértését és a megszerzett tudás elmélyítését teszik lehetővé.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. alkalom: Optikai méréstechnikai ismeretek
  2. mérés: Optikai adó (közvetlenül modulált lézeradó és Mach Zehnder modulátor) vizsgálata
  3. mérés: Optikai vevő (PIN, lavina dióda)
  4. mérés: Beltéri szabadtéri optikai összeköttetés vizsgálata
  5. mérés: Az egyetemközi optikai hálózat szakaszainak vizsgálata OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) műszerrel – csillapítás, reflexiók, diszkontinuitások hatása
  6-7. mérés: DWDM rendszer vizsgálata (elemek, részrendszerek mérése, teljesítményszintek, optikai spektrum, adatátvitel)  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratórium
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  • A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen.
  • A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos és áttekinthető jegyzőkönyvet készítsen.
  • A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.
  b. A vizsgaidőszakban: -
  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a mérésvezetővel egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók (elektronikus formában az Interneten)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés laboratóriumokra16
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Mérési beszámoló elkészítése
  16
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gerhátné Dr. Udvary Eszter    Egyetemi docens    HVT, BME