Rádióátviteli mérések laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Radio Engineering Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció (HVT)

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMB02 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

dr. Lénárt Ferenc

Tudományos munkatárs

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Antennák-hullámterjedés, nagyfrekvenciás technika, nagyfrekvenciás méréstechnika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM316" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVM316", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Ajánlott:

BMEVIHVMA02               Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

BMEVIHVMA03               Nagyfrekvenciás elektronika

BMEVIHVMA04               Rádióátviteli mérések laboratórium

BMEVIHVMA01               Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése

A labor célja a Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció tárgyaiban oktatott elméleti és gyakorlati ismeretek alátámasztása és kiegészítése:

·      A számítógépes mérésvezérlés, mérési adatgyűjtés és feldolgozás alapjainak megismerése.

·      Mikrohullámú passzív és aktív alapáramkörök, ezekből felépített egységek vizsgálata

·      Analóg és digitális mikrohullámú vevők felépítése, alapáramkörei, jelalakjai, mérései

·      Ízelítő a bel- és kültéri helymeghatározás aktív és passzív módszereiből

8. A tantárgy részletes tematikája

1. mérés      Bevezető, tájékoztató, beosztások megbeszélése

2. mérés      A GPIB busz valamint az Agilent VEE és LabView grafikus programnyelv alapjainak megismerése egyszerű programozási és mérésvezérlési példákon keresztül

3. mérés      Egyszerű mérésvezérlési, adatfeldolgozási és megjelenítési feladatok megoldása VEE-ben és LabView-ban, alapműszereket tartalmazó mérési összeállításon

4. mérés      Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban

5. mérés      Beltéri helymeghatározási módszerek: jelerősség alapú fingerprinting, beérkezési irány alapú helymeghatározási technikák

6. mérés      OFDM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája (ortogonalitás, csatornakorrekció OFDM-rendszerekben, védelmi idő, stb.)

7. mérés      Mikrohullámú passzív és aktív alapáramkörök mérése (Wilkinson-hibrid, passzív szűrők, PLL, keverő, erősítő, stb.)

8. mérés      Analóg mikrohullámú adó-vevő rendszer mérése (a 7. mérés alapáramköreiből felépítve). Sávszélesség, vevőérzékenység, tükörszelektivitás, adó kompressziós pont, túlvezérlés hatása, Doppler- hatás, stb.

9. mérés      Digitális KF mérés. Digitális modulációs jelalak előállítása, mintavételezés, digitális keverés, decimálás, szűrés, real-time kompresszió

10. mérés    ADS-B vevő megvalósítása USRP alkalmazásával. Az ADS-B alapú navigációs rendszer alapjai. RF jellemzői. Protokoll. USRP alapú szoftver rádióval: valós környezeti spektrum mérése, ADS-B üzenet elfogása és demodulálása, ADS-B üzenet értelmezése, egyszerű passzív radar megvalósítása

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT), a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások (HIT) és a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 tanórás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők a 13. tanulmányi hét végéig mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC/RTF formátumban.

Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.

A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

 

Az egyes mérések értékelése:

Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                                 közepes

Az osztályzatot javító tényezők:                                                                                  
Fakultatív feladatok elvégzése:                                                             +1 jegy
Az eredmények kiértékelése:                                                               +1 jegy

Az osztályzatot rontó tényező:                                                                                    
Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                                        -1 jegy 
Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                              -1 jegy

 

b.       A vizsgaidőszakban: nincs

c.              Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el:

http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_HVMB02/HVMB02.html

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
Mérési beszámolók elkészítése0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

dr. Lénárt Ferenc

Tudományos munkatárs

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék