Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádióátviteli mérések laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Radio Engineering Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció (HVT)

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB02 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  dr. Lénárt Ferenc

  Tudományos munkatárs

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Antennák-hullámterjedés, nagyfrekvenciás technika, nagyfrekvenciás méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM316" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM316", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVMA16", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA16", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:

  BMEVIHVMA02               Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

  BMEVIHVMA03               Nagyfrekvenciás elektronika

  BMEVIHVMA04               Rádióátviteli mérések laboratórium

  BMEVIHVMA01               Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja a Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció tárgyaiban oktatott elméleti és gyakorlati ismeretek alátámasztása és kiegészítése:

  ·      A számítógépes mérésvezérlés, mérési adatgyűjtés és feldolgozás alapjainak megismerése.

  ·      Mikrohullámú passzív és aktív alapáramkörök, ezekből felépített egységek vizsgálata

  ·      Analóg és digitális mikrohullámú vevők felépítése, alapáramkörei, jelalakjai, mérései

  ·      Ízelítő a bel- és kültéri helymeghatározás aktív és passzív módszereiből

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés      Bevezető, tájékoztató, beosztások megbeszélése

  2. mérés      A GPIB busz valamint az Agilent VEE és LabView grafikus programnyelv alapjainak megismerése egyszerű programozási és mérésvezérlési példákon keresztül

  3. mérés      Egyszerű mérésvezérlési, adatfeldolgozási és megjelenítési feladatok megoldása VEE-ben és LabView-ban, alapműszereket tartalmazó mérési összeállításon

  4. mérés      Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban

  5. mérés      Beltéri helymeghatározási módszerek: jelerősség alapú fingerprinting, beérkezési irány alapú helymeghatározási technikák

  6. mérés      OFDM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája (ortogonalitás, csatornakorrekció OFDM-rendszerekben, védelmi idő, stb.)

  7. mérés      Mikrohullámú passzív és aktív alapáramkörök mérése (Wilkinson-hibrid, passzív szűrők, PLL, keverő, erősítő, stb.)

  8. mérés      Analóg mikrohullámú adó-vevő rendszer mérése (a 7. mérés alapáramköreiből felépítve). Sávszélesség, vevőérzékenység, tükörszelektivitás, adó kompressziós pont, túlvezérlés hatása, Doppler- hatás, stb.

  9. mérés      Digitális KF mérés. Digitális modulációs jelalak előállítása, mintavételezés, digitális keverés, decimálás, szűrés, real-time kompresszió

  10. mérés    ADS-B vevő megvalósítása USRP alkalmazásával. Az ADS-B alapú navigációs rendszer alapjai. RF jellemzői. Protokoll. USRP alapú szoftver rádióval: valós környezeti spektrum mérése, ADS-B üzenet elfogása és demodulálása, ADS-B üzenet értelmezése, egyszerű passzív radar megvalósítása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT), a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások (HIT) és a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 tanórás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

  A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

  A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők a 13. tanulmányi hét végéig mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC/RTF formátumban.

  Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

   

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                                 közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:                                                                                  
  Fakultatív feladatok elvégzése:                                                             +1 jegy
  Az eredmények kiértékelése:                                                               +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényező:                                                                                    
  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                                        -1 jegy 
  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                              -1 jegy

   

  b.       A vizsgaidőszakban: nincs

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el:

  http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_HVMB02/HVMB02.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
  Mérési beszámolók elkészítése0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Lénárt Ferenc

  Tudományos munkatárs

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék