IT rendszerek hardveres védelme laboratórium

A tantárgy angol neve: Hardware to Protect IT Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika szak, MSc képzés

IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMB01 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Barbarics Tamás,
4. A tantárgy előadója Szűcs László, HVT, Tanszéki mérnök
7. A tantárgy célkitűzése A szakirány során megismert, az IT rendszerek fizikai sérülését  okozó jelenségek, és az ellenük alkalmazható védelmi eljárások megismerése a gyakorlatban.
8. A tantárgy részletes tematikája

1.        Villámok jellemzőinek vizsgálata laborban.

2.        A strukturált kábelezés EMC zavarainak mérése.

3.        Rádiótelefon hálózatok  EMC zavarainak vizsgálata.

4.        Tűz és behatolás jelző rendszer elemeinek alkalmazása a gyakorlatban.

5.        Primer és szekunder villámvédelem működésének megismerése.

6.        Elektrosztatikus kisülések mérése.

7.        Rádiófrekvenciás vezetett és sugárzott  emisszió mérések.

8.        Rádiófrekvenciás vezetett és sugárzott immunitás mérések.

9.    Rádiófrekvenciás árnyékolás mérések


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban:

·         A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen. 

·         A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos és áttekinthető jegyzőkönyvet készítsen. A jegyzőkönyv leadási határideje a mérés utáni 10. munkanap. A jegyzőkönyvek leadásának pótlása a pótlási hét végéig lehetséges.

·         A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.

 

b./ A vizsgaidőszakban: -

c./ Elővizsga nincs

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a szorgalmi időszakban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1]   Mérési útmutatók (Elektronikus formában az Interneten) http://www.hvt.bme.hu/

[2]   Overview of techniques and measures related to EMC for Functional Safety A Guidance Document provided by The IET www.theiet.org/factfiles

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra50
Felkészülés zárthelyire 
Jegyzőkönyv elkészítése 28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Szűcs László, HVT, Tanszéki mérnök

Dr. Barbarics Tamás, HVT, egyetemi docens