Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IT rendszerek hardveres védelme laboratórium

  A tantárgy angol neve: Hardware to Protect IT Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika szak, MSc képzés

  IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB01 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Barbarics Tamás,
  4. A tantárgy előadója Szűcs László, HVT, Tanszéki mérnök
  7. A tantárgy célkitűzése A szakirány során megismert, az IT rendszerek fizikai sérülését  okozó jelenségek, és az ellenük alkalmazható védelmi eljárások megismerése a gyakorlatban.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.        Villámok jellemzőinek vizsgálata laborban.

  2.        A strukturált kábelezés EMC zavarainak mérése.

  3.        Rádiótelefon hálózatok  EMC zavarainak vizsgálata.

  4.        Tűz és behatolás jelző rendszer elemeinek alkalmazása a gyakorlatban.

  5.        Primer és szekunder villámvédelem működésének megismerése.

  6.        Elektrosztatikus kisülések mérése.

  7.        Rádiófrekvenciás vezetett és sugárzott  emisszió mérések.

  8.        Rádiófrekvenciás vezetett és sugárzott immunitás mérések.

  9.    Rádiófrekvenciás árnyékolás mérések


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  ·         A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Később pótlási lehetőség nincsen. 

  ·         A hallgatók mérésre (a felkészülés, a végzett munka és a beadott jegyzőkönyv alapján) egy-egy osztályzatot kapnak. Az elégséges osztályzat feltétele, hogy a hallgató a mérés anyagából a mérés önálló elvégzéséhez szükséges módon felkészüljön, a mérési feladato(ka)t hiánytalanul elvégezze és a mérés eredményéről világos és áttekinthető jegyzőkönyvet készítsen. A jegyzőkönyv leadási határideje a mérés utáni 10. munkanap. A jegyzőkönyvek leadásának pótlása a pótlási hét végéig lehetséges.

  ·         A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlaga. Az így megállapított eredmény nem javítható.

   

  b./ A vizsgaidőszakban: -

  c./ Elővizsga nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi időszakban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Mérési útmutatók (Elektronikus formában az Interneten) http://www.hvt.bme.hu/

  [2]   Overview of techniques and measures related to EMC for Functional Safety A Guidance Document provided by The IET www.theiet.org/factfiles

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra50
  Felkészülés zárthelyire 
  Jegyzőkönyv elkészítése 28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Szűcs László, HVT, Tanszéki mérnök

  Dr. Barbarics Tamás, HVT, egyetemi docens