Az IT zavar és terrorvédelme

A tantárgy angol neve: The IT Confusion and Terror Protection

Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika szak, MSc képzés

IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMB00 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT

Dr. Barbarics Tamás

egyetemi docens

HVT

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET

Szűcs László

tanszéki mérnök

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Az IT infrastruktúra fejlődésével a rendszerek egyre összetettebb felépítésűvé váltak. A bonyolult felépítésű hálózatokban az egyes eszközök egymásra hatása, illetve a rendszeren kívüli berendezések véletlen vagy szándékos zavarjelei miatt a megbízható működés csak gondos EMC (ElectroMagnetic Compatibility) tervezéssel valósítható meg. A félév során a hallgatók megismerik a legfontosabb EMC zavarokkal, illetve az EMC terrorizmussal szemben kialakítható védelmi megoldásokat.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.        Bevezetés. Az EMC zavarvédelem alapelvei. Az EMC direktíva ismertetése

2.         Harmonizált szabványok az EMC direktívához

3.        Az informatikai berendezések EMC zavarokkal szembeni védelmét biztosító rendszerek főbb típusai

4.        Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD). Védekezés az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés ellen. Az ESD káros következményeinek elkerülésére szolgáló intézkedések. Antisztatikus (disszipatív) anyagok, eliminátorok.

5.        Kisfrekvenciás zavarforrások az informatikai berendezésekben. Kisfrekvenciás zavarszűrési módszerek. Hálózati zavarszűrők tulajdonságai

6.        Kisfrekvenciás zavarok szabványos mérési eljárásai. Emisszió és immunitás mérési módszerek

7.         Rádiófrekvenciás zavarforrások az informatikai berendezésekben. Rádiófrekvenciás zavarszűrési módszerek. Adatátviteli zavarszűrők tulajdonságai.

8.        Árnyékolás, közös potenciálra hozás alapelvei.

9.        Rádiófrekvenciás zavarok szabványos mérési eljárásai. Emisszió és immunitás mérési módszerek

10.    A kritikus infrastruktúra fogalma, hatása az IT rendszerekre.

11.    Védekezés az elektromágneses fegyverek ellen.

12.    Védekezés az EMC terrorizmus ellen.

13.    Esettanulmány egy árnyékolt zavarvédett számítóközpont tervezéséről.

Gyakorlatok:

1. Az informatikai berendezések EMC zavarainak vizsgálata

2. Kisfrekvenciás zavarok szabványos mérései

3. Rádiófrekvenciás zavarok szabványos mérései

4. Árnyékolt, zavarvédett számítóközpont tervezése I.

5. Árnyékolt, zavarvédett számítóközpont tervezése II.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 előadás és 1 gyakorlat. Az órák pontos eloszlása a tananyag függvényében alakul ki.

10. Követelmények

a.         A szorgalmi időszakban: két kiadott házi feladat elégséges szintű teljesítése (HF kiadás 3. héten, 1. HF beadása a 8. héten, 2. HF beadása a 13. héten)

b.         A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c.         Elővizsga a pótlási héten azok részére, akik jeles házi feladatokat adtak be.

11. Pótlási lehetőségek

A be nem adott házi feladatot utólagosan a pótlási héten be lehet adni.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 10
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése 24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 44
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Barbarics Tamás

egyetemi docens

HVT

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET

Szűcs László

tanszéki mérnök

HVT