Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az IT zavar és terrorvédelme

  A tantárgy angol neve: The IT Confusion and Terror Protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és

  Gazdaságtudományi Egyetem

  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika szak, MSc képzés

  IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB00 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Barbarics Tamás

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET

  Szűcs László

  tanszéki mérnök

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az IT infrastruktúra fejlődésével a rendszerek egyre összetettebb felépítésűvé váltak. A bonyolult felépítésű hálózatokban az egyes eszközök egymásra hatása, illetve a rendszeren kívüli berendezések véletlen vagy szándékos zavarjelei miatt a megbízható működés csak gondos EMC (ElectroMagnetic Compatibility) tervezéssel valósítható meg. A félév során a hallgatók megismerik a legfontosabb EMC zavarokkal, illetve az EMC terrorizmussal szemben kialakítható védelmi megoldásokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.        Bevezetés. Az EMC zavarvédelem alapelvei. Az EMC direktíva ismertetése

  2.         Harmonizált szabványok az EMC direktívához

  3.        Az informatikai berendezések EMC zavarokkal szembeni védelmét biztosító rendszerek főbb típusai

  4.        Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD). Védekezés az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés ellen. Az ESD káros következményeinek elkerülésére szolgáló intézkedések. Antisztatikus (disszipatív) anyagok, eliminátorok.

  5.        Kisfrekvenciás zavarforrások az informatikai berendezésekben. Kisfrekvenciás zavarszűrési módszerek. Hálózati zavarszűrők tulajdonságai

  6.        Kisfrekvenciás zavarok szabványos mérési eljárásai. Emisszió és immunitás mérési módszerek

  7.         Rádiófrekvenciás zavarforrások az informatikai berendezésekben. Rádiófrekvenciás zavarszűrési módszerek. Adatátviteli zavarszűrők tulajdonságai.

  8.        Árnyékolás, közös potenciálra hozás alapelvei.

  9.        Rádiófrekvenciás zavarok szabványos mérési eljárásai. Emisszió és immunitás mérési módszerek

  10.    A kritikus infrastruktúra fogalma, hatása az IT rendszerekre.

  11.    Védekezés az elektromágneses fegyverek ellen.

  12.    Védekezés az EMC terrorizmus ellen.

  13.    Esettanulmány egy árnyékolt zavarvédett számítóközpont tervezéséről.

  Gyakorlatok:

  1. Az informatikai berendezések EMC zavarainak vizsgálata

  2. Kisfrekvenciás zavarok szabványos mérései

  3. Rádiófrekvenciás zavarok szabványos mérései

  4. Árnyékolt, zavarvédett számítóközpont tervezése I.

  5. Árnyékolt, zavarvédett számítóközpont tervezése II.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 előadás és 1 gyakorlat. Az órák pontos eloszlása a tananyag függvényében alakul ki.

  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban: két kiadott házi feladat elégséges szintű teljesítése (HF kiadás 3. héten, 1. HF beadása a 8. héten, 2. HF beadása a 13. héten)

  b.         A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.         Elővizsga a pótlási héten azok részére, akik jeles házi feladatokat adtak be.

  11. Pótlási lehetőségek

  A be nem adott házi feladatot utólagosan a pótlási héten be lehet adni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 10
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése 24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 44
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Barbarics Tamás

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET

  Szűcs László

  tanszéki mérnök

  HVT