Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámú áramkörök

  A tantárgy angol neve: Microwave Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Főspecializáció A tárgy


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA17   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója Dr. Dudás Levente, BME VIK HVT, egyetemi adjunktus
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIHVMA03", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a korszerű vezeték nélküli hírközlést megalapozó nagyfrekvenciás és mikrohullámúáramkörök működésének megismerése, tervezési módszereik, számítógépes szimulációjuk, méréstechnikájuk elsajátítása. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az elosztottparaméterű hálózatok sajátságaival, áttekintik a mikrohullámú technika klasszikus építőelemeit, éselsajátítják a mikrohullámú gyakorlatban fontos áramköranalízis/áramkörszintézis módszereket. Atantárgy épít az iparban elterjedt korszerű számítógépes mikrohullámú tervezőprogramokhasználatára, valamint bevezetést ad a digitális jelfeldolgozás egyes speciális, a digitális rádiós implementációkban kiterjedten alkalmazott területeihez.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája

  1. hét Reflexió, átvitel, zaj, szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése.

  2. hét Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak, impedanciaillesztés.

  3. hét Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek.

  4. hét Mikrohullámú aktív áramkörök, mikrohullámú erősítők: kisjelű, nagyjelű, erősítőosztályok, párhuzamos működés.

  5. hét Nagyfrekvenciás és mikrohullámú oszcillátorok: szabadonfutó RC, LC, tápvonalas; kristály; VCO.

  6. hét Aktív és passzív keverők, detektorok, frekvenciasokszorozók, PLL, DDS.

  7. hét PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, analóg és digitális fázistolók.

  8. hét Analóg modulátorok és demodulátorok.

  9. hét Adás irányú adaptív antenna rendszerek.

  10. hét Vétel irányú adaptív antenna rendszerek.

  11. hét Digitális rádiók technológiája (mintavételezés, decimálás, kiterjesztett spektrum).

  12. hét Digitális KF (digitális szűrés, multirate jelfeldolgozás, digitális modulátorok,

  demodulátorok).

  13. hét Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: passzív radar.

  14. hét Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: műholdas mikro-link.

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

  1. labor Kis és nagyjelű erősítők: szimuláció és mérés.

  2. labor Mikrohullámú szűrők és hibridek: szimuláció és mérés.

  3. labor Nagyfrekvenciás rezgéskeltők – PLL, DDS: szimuláció és mérés.

  4. labor Nagyfrekvenciás keverők: szimuláció és mérés.

  5. labor Digitális KF: modulátor – demodulátor.

   

  6. labor Passzív radar: jelfeldolgozás, detekció, becslés.  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Multimédiás eszközökkel támogatott előadás, gyakorlati számítási feladatok, megvalósított eszközökön alapuló esettanulmányok.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  Félévközi zárthelyi a 7. oktatási héten. Az aláírás feltétele ennek legalább 40 %-os teljesítése.

  Vizsgaidőszakban

  Írásbeli vizsga a félév teljes anyagából. Elővizsga a pótlási héten.

   


   

  11. Pótlási lehetőségek

  Nagy ZH pótlása a félév során 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetesen egyeztetett időpontban konzultáció.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra13
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Dudás Levente, BME VIK HVT, egyetemi adjunktus