Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámú áramkörök laboratórium

  A tantárgy angol neve: Microwave Circuits Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA16   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Dudás Levente BME VIK HVT, egyetemi adjunktus 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nagyfrekvenciás áramkörök tárgyban tanultak (előző félév)

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIHVMB02", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a „Nagyfrekvenciás áramkörök” tárgy gyakorlati / laboratóriumi mérési irányból történő megközelítése előzetesen már megvalósított eszközök műszeres mérésén keresztül, így kiegészítve a tárgyat illetve alátámasztva az abban tanultakat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

  1. mérés Koaxiális tápvonal, mikrosztrip tápvonal, impedancia illesztés – Smith diagram.

  2. mérés Teljesítmény osztó hibrid, fázistoló hibrid.

  3. mérés Mikrosztrip iránycsatoló, SWR mérőhíd.

  4. mérés Mikrosztrip szűrő, koncentrált paraméterű szűrő.

  5. mérés Nagyfrekvenciás kisjelű erősítő mérés.

  6. mérés Nagyfrekvenciás nagyjelű erősítő mérés.

  7. mérés Nagyfrekvenciás rezgéskeltők: PLL/DDS.

  8. mérés Passzív és aktív nagyfrekvenciás keverők.

  9. mérés Digitális KF: analóg AM/FM vevő.

  10. mérés Digitális KF: digitális digitális modem - GMSK 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A mérések tanszéki laboratóriumban zajlanak a rendelkezésre álló tanszéki műszerekkel ill. számítógépes háttér támogatással.

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban 

  Minden mérési alkalomra felkészülés az előzetesen kiadott digitális mérési segédlet alapján. Beugró jellegű számonkérés a mérési segédletben szereplő ellenőrző kérdések alapján: megkezdhető a mérés, ha a beugró legalább 50%-os. A mérésen való aktív részvételt a mérésvezető a névsor alapján aláírásával igazolja. A mérések során mérési jegyzőkönyv készül digitális formában. Az egyes mérések értékelésénél 50% súllyal a beugrót, 50%-os súllyal a mérési jegyzőkönyvet vesszük figyelembe. Az aláírás feltétele minden mérésen való aktív részvétel (normál vagy pótmérés). A félév végi jegy az egyes mérések érdemjegyének TVSZ szerinti kerekített átlaga.

  Vizsgaidőszakban

  -


  11. Pótlási lehetőségek 2 mérés pótlására van lehetőség a szorgalmi vagy a pótlási időszakban, a mérésvezetővel előre egyeztetett időpontban. 
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetesen egyeztetett időpontban konzultációra van lehetőség a mérésvezetőkkel.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetes felkészítő anyagot digitális pdf formában biztosítunk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra54
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítéseMérési jegyzőkönyv 54
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Dudás Levente BME VIK HVT, egyetemi adjunktus