Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrtechnológia laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Space technology laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA14   0/0/4/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgai-Horváth László

  Egyetemi docens

  VIK-HVT

  Dr. Dudás Levente

  Egyetemi adjunktus

  VIK-HVT

  Dr. Szabó József

  Tudományos munkatárs

  VIK-HVT

  Szimler András

  Tudományos segédmunkatárs

  VIK-HVT

  Váradi Zsolt

  Tudományos segédmunkatárs

  VIK-HVT

  Albrecht Domonkos

  Tudományos segédmunkatárs

  VIK-HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - Műszaki illetve természettudományos felsőfokú alapképzésben szerzett matematikai és  fizikai ismeretek

  - Fizika űrmérnököknek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy laboratóriumi méréseket tartalmaz, amelyben az űrmérnök képzésen részt vevő hallgatók átfogó gyakorlati, laboratóriumi és méréstechnikai ismereteket szereznek az űrtechnológiához kapcsolódó mérnöki tématerületekről. Két féléves tantárgy, melynek jelen tagja a második félév anyagát tartalmazza.

  Főbb témakörök: berendezés rázásvizsgálat, hőkamra, berendezés termálvákuum teszt, CubeSat power, távérzékelés és radar, műholdak és pályakövetés, antenna mérés, attitude control, fedélzeti adatgyűjtés, fedélzeti kommunikáció, energia szétosztás.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. alkalom Bevezetés
  Ismertetés, mérésbeosztás. Baleset és tűzvédelmi oktatás.

   2. alkalom Műszerismeret

  A laboratóriumi mérésekben használt műszerek bemutatása. Alapmérések, gyakorló mérések elvégzése.

   3. alkalom Berendezés rázásvizsgálata

  - komplex berendezés rázásvizsgálata

  - rezonancia keresés, szinuszos és random rázás

   4. alkalom Hőkamra

  - berendezés termál teszt (funcional és performance teszt, ciklus vizsgálat stb.)

  - termikus időállandó, dinamikus disszipáció mérés

   5. alkalom  Berendezés termálvákuum teszt

  - kisműhold termikus egyensúlyának vizsgálata

  - berendezés outgassing mérése

  - berendezés hőciklus tesztelése

  - ventillation hole

   6. alkalom CubeSat power

  - napelemek kiválasztása, elrendezése, bekötése

  - hatékony napenergia-átalakítás

  - telemetria szolgáltatása OBC felé

  - műhold pályára állításának érzékelése (RBF, deployment switch), indítási logika ismertetése

  - fedélzeti tápfeszültségek előállítása, vezérlése, monitorozása és automatikus védelme

  - akkumulátor töltése, védelme

   7. alkalom Távérzékelés, radar

  - radar mérési elv: ATC, SLAR, SAR, ISAR, passzív,

  - távérzékelés műholdról: SAR feldolgozás,

  - labormérés: SONAR, passzív radar,

  - konzerv adaton SAR feldolgozás

   8. alkalom  Műholdpályák, követés

  - LEO, MEO, HEO pálya számítás

  - antenna forgató típusok, forgató vezérlés

  - digitális nyalábformálású antennarendszerek (adás-vétel)

  - műhold jelre való szabályozás (szigma-delta)

  - predict, AGI

   9. alkalom Antenna mérés

  - iránykarakterisztika,

  - polarizáció

   10. alkalom Attitude control, szenzorok

  - műhold helyzetének érzékelése: szenzorok bemutatása

  - műhold helyzetének szabályozása: giroszkópos stabilizálás és helyzet változtatás

   11. alkalom Fedélzeti adatgyűjtés, telemetria, telekommand

  - onboard SW: telemetria frame összeállítás, kiküldés, fogadás PC-n, adatok megjelenítése

  - telekommand küldés PC felől, OBDH vezérlése

  - TM/TC formátumok vizsgálata

   12. alkalom Fedélzeti kommunikáció

  - jelek vizsgálata (mérése) az egyes buszfajtákon, visszahurkolt vonalon

  - adatátviteli protokollok

  - hibadetekció/hibajavítás az egyes buszokon, CRC

   13. alkalom Technológia

  - tömeg paraméterek mérése.

  - tömegközéppont, tehetetlenségi nyomaték mérése

  - spin balance

   14. alkalom Energia szétosztás

  - passzív eszközök: NTC, PTC, biztosítók

  - aktív eszközök: LCL, FCL, R-LCL

  - kapcsolók: SW, LSW

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium: 

  Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék (HVT) űrtechnológia laboratóriumában történik 4 tanórás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

  A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

  A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők a 14. tanulmányi hét végéig mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, PDF formátumban.

  Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:

  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényező:

  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

  b. A vizsgaidőszakban: nincs

  c. Elővizsga: nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laborok előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Wilfried Ley, Klaus Wittmann and Willi Hallmann (ed): Handbook of Space Technology

  Wiley, ISBN: 978-0-470-69739-9

  Gary D. Gordon, Walter L. Morgan: Principles of Communications Satellites

  Wiley, ISBN: 978-0-471-55796-8  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Félévközi készülés gyakorlatokra0
  Felkészülés laborra35
  Felkészülés zárthelyire0
  Önálló tananyag feldolgozás29
  Házi feladat elkészítése0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bánfalvi Antal

  Tudományos munkatárs

  VIK-HVT

  Dr. Csurgai-Horváth László

  Egyetemi docens

  VIK-HVT

  Dr. Dudás Levente

  Egyetemi adjunktus

  VIK-HVT

  Dr. Szabó József

  Tudományos munkatárs

  VIK-HVT