Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrtechnológia laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Space technology laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA13   0/0/4/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgai-Horváth László

  Egyetemi docens

  VIK-HVT

  Dr. Dudás Levente

  Egyetemi adjunktus

  VIK-HVT

  Dr. Szabó József

  Tud. munkatárs

  VIK-HVT

  Szimler András

  Tud. segédmunkatárs

  VIK-HVT

  Váradi Zsolt

  Tud. segédmunkatárs

  VIK-HVT

  Albrecht Domonkos

  Tud. segédmunkatárs

  VIK-HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - Műszaki illetve természettudományos felsőfokú alapképzésben szerzett matematikai és fizikai ismeretek

  - Fizika űrmérnököknek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Kepzes("5N-MUR")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy laboratóriumi méréseket tartalmaz, amelyben az űrmérnök képzésen részt vevő hallgatók átfogó gyakorlati, laboratóriumi és méréstechnikai ismereteket szereznek az űrtechnológiához kapcsolódó mérnöki tématerületekről. Két féléves tantárgy, melynek jelen tagja az első félév anyagát tartalmazza.

  Főbb témakörök: PCB rázásvizsgálat, hőkamra, berendezés termálvákuum teszt, CubeSat RF, CubeSat OBDH, földi vevőállomás, EMC vizsgálatok, hajtómű és helyzetérzékelés, elektromechanikus eszközök, OBDH megbízhatóság, energiaellátás.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. alkalom Bevezetés

  Ismertetés, mérésbeosztás. Baleset és tűzvédelmi oktatás.

   2. alkalom Műszerismeret

  A laboratóriumi mérésekben használt műszerek bemutatása. Alapmérések, gyakorló mérések elvégzése.

   3. alkalom PCB Rázásvizsgálat

  - PCB rezonancia vizsgálata rögzítés és tömeg függvényében (szimuláció és mérés)

  - fáradásos törés és kivédése

   4. alkalom Hőkamra

  - passszív és aktív alkatrészek hőmérséklet függése

   5. alkalom  Berendezés termálvákuum teszt

  - alkatrészek hőmérséklete vákuumban,

  - derating faktorok, outgassing

  - szigetelések, ventillation hole

   6. alkalom CubeSat RF

  - adás és vétel vizsgálata

  - analóg és digitális modulációk

  - digitális KF

  - műhold-földi állomás összeköttetés méretezése

  - adatsebesség-sávszélesség, kódolás-hibajavítás, CRC, titkosítás

   7. alkalom CubeSat OBDH

  - nagy megbízhatóságú szoftver írása beágyazott környezetben

  - elosztott intelligenciájú rendszer adatgyűjtésének vezérlése

  - esemény-vezérelt programozás

  - energiamenedzsment

  - hideg- melegtartalékolás ismertetése

   8. alkalom BME-GND vevőállomás

  - alacsony pályás műhold vétel és vezérlés

  - antenna forgatás vezérlés

  - Doppler-korrekció TLE alapján v. adaptív szabályozás

  - adaptív nyalábformálású antenna rendszerek

   9. alkalom EMC vizsgálatok

  - vezetett és sugárzott zavaremisszió

  - vezetett és sugárzott zavarral szembeni immunitás

   10. alkalom Hajtómű, helyzet érzékelés

  - műhold fedélzeti hajtóművek és kapcsolódó helyzet érzékelési feladatok

  - hideg gázos hajtómű és vezérlése

  - helyzet érzékelés/mérés

   11. alkalom Elektromechanikus eszközök

  - ismerkedés a műhold fedélzetén alkalmazott elektromechanikus eszközök működésével, alkalmazásaival

  - aktuátorok, motorok

  - csapágyak

  - Pyro-mechanika

   12. alkalom OBDH megbízhatóság

  - a fedélzeti számítógép (Onboard Data Handling) egység megbízhatóságát növelő technológiák bemutatása

  - watchdog

  - reset kérdésköre (reset előállítás, vizsgálat, több egység resetjének összehangolása)

  - TMR logika

  - EDAC a memóriában és a processzorban

  - a fedélzeti software megbízhatóságának kérdésköre (programozási feladat)

   13. alkalom Technológia

  - forrasztástechnika

  - mikroszkópos vizsgálat

   14. alkalom Energiaellátás

  - napelem soros szabályozás, MPPT

  - napelem párhuzamos szabályozás, S3R

  - napelem szimulátor, akkumulátor szimulátor  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium: 

  Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék (HVT) űrtechnológia laboratóriumában történik 4 tanórás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint. A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk. A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők a 14. tanulmányi hét végéig mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, PDF formátumban. Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  a.   A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők

  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényező:                                         

  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

   b.  A vizsgaidőszakban: nincs

   c.   Elővizsga: nincs


   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laborok előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Wilfried Ley, Klaus Wittmann and Willi Hallmann (ed): Handbook of Space Technology

  Wiley, ISBN: 978-0-470-69739-9

  Gary D. Gordon, Walter L. Morgan: Principles of Communications Satellites

  Wiley, ISBN: 978-0-471-55796-8

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Félévközi készülés gyakorlatokra0
  Felkészülés laborra35
  Felkészülés zárthelyire0
  Önálló tananyagfeldolgozás29
  Házi feladat elkészítése0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bánfalvi Antal

  Tudományos munkatárs

  VIK-HVT

  Dr. Csurgai-Horváth László

  Egyetemi docens

  VIK-HVT

  Dr. Dudás Levente

  Egyetemi adjunktus

  VIK-HVT

  Dr. Szabó József

  Tudományos munkatárs

  VIK-HVT