Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrrendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: Space systems design

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA12   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgai-Horváth László

  egyetemi docens

  VIK-HVT

  Dr. Beneda Károly

  egyetemi adjunktus

  KJK-RHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Műszaki illetve természettudományos felsőfokú alapképzésben szerzett matematikai és fizikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy átfogó ismereteket ad az űrmérnök képzésben részt vevő hallgatók számára azokról a mérnöki feladatokról, amelyek egy világűrbe kerülő, és ott működtetni kívánt berendezés tervezése, gyártása és üzemeltetése során fellépnek. Foglalkozik az űrbeli környezet hatásaival és a kapcsolódó speciális követelményekkel, ami az anyagválasztást, a mechanikus, termikus és a különféle sugárzások elleni védelmet befolyásolja. Ismerteti az űrszondák, mesterséges holdak, nagyobb űrrendszerek azon alapelemeit, amelyek biztosítják az űreszköz egészének működését. Az előadásokhoz gyakorlati példák is kapcsolódnak, továbbá külső meghívott előadók és laborlátogatások is színesítik a tananyagot.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. alkalom Bevezetés. A világűrbeli környezet

  A világűrben fennálló különleges hatások áttekintése, a földi körülményektől való eltérések. Az űreszközöket érő hatások a pályára állítástól az üzemelési környezetig. Vibráció, termikus hatások, vákuum, sugárzás.

  2. alkalom Számítások az űrkörnyezethez kapcsolódóan

  A sugárzással kapcsolatos alapfogalmak és fizikai egységek áttekintése. Gyakorlati példák a termikus, vibrációs és sugárzási hatások szemléltetésére.

  3. alkalom Űreszközök pályái

  A pályatípusok ismertetése. Földkörüli és interplanetáris pályák. A pályára állítás kérdései. A fedélzeti pozíció és orientáció érzékelés eszközei és a korrekció lehetőségei. Pálya perturbáló hatások.

  4. alkalom Pályaszámítás

  Pályaelem készletek felépítése, az abból történő pályaszámítás módja. Pályaszámító programok, földi állomás antennáinak vezérlése. Gyakorlati példák.

  5. alkalom Mechanikai struktúrák, anyagok az űrtechnológiában

  Az űreszközök mechanikai szerkezetének felépítése. Az anyagválasztás kérdései. Egy műhold strukturális kialakítása.

  6. alkalom Mechanikai alapszámítások

  Különféle anyagok nyúlásának, hajlásának és összenyomásának vizsgálata számításokkal. A megfogás kérdésköre. Rezonanciafrekvencia számítása.

  7. alkalom Hajtóművek űreszközök pályára állítására (Beneda Károly)

  Az űreszközök pályára állításának eszközei és a fontosabb űrkikötők. Nagy teljesítményű hajtóművek szilárd és folyékony üzemanyaggal. Hajtóanyag típusok. Ionhajtómű.

  8. alkalom Pályára állításhoz kapcsolódó számítások (Beneda Károly)

  Ciolkovszkij-egyenlet, áramlási sebességek és a szükséges fokozatszám. Hohmann transzfer.

  9. alkalom Pályakorrekció (Beneda Károly)

  Az űreszközök pályakorrekciójának eszközei. Kis teljesítményű hajtóművek. Hideggázos hajtómű, kémiai hajtómű pályakorrekciókhoz. Ionhajtómű kisműholdakon.

  10. alkalom Laborlátogatás (Beneda Károly)

  A KJK hajtómű laboratóriumának bemutatása, demonstráció.

  11. alkalom Fedélzeti energia

  Az energia előállításának és tárolásának módszerei. A fedélzeti energiaellátás és szétosztás kérdésköre.

  12. alkalom Energiaellátás a gyakorlatban

  A fedélzeti energiaellátás megtervezése. Szabályozás, szétosztás és kapcsolóáramkörök a gyakorlatban.

  13. alkalom Termikus tervezés

  Űreszközök termikus problémái, a környezeti hatások. Hűtés és fűtés problémái. Hőszigetelő anyagok, melegítés, az űreszköz indításának termikus kérdései. Hőelvezetés, hűtőcsövek.

  14. alkalom Termikus számítások

  Hőegyensúly kialakulása. Várható fedélzeti hőmérséklet számítása különféle pályák esetén. Termikus modellezés.

  15. alkalom Pozíció és helyzet érzékelés

  Az űreszköz helyzetérzékelésének eszközei: földszenzor, napszenzor, csillagdetektor. Giroszkóp az űrtechnológiában. Mágneses mező detektorok.

  16. alkalom Helyzet változtatás a gyakorlatban

  Esetelemzés: nagyméretű űreszköz pályamódosítása és helyzet stabilizálása (geostacionárius kommunikációs műhold) és kis méretű műhold (CubeSat) gyakorlati problémái.

  17. alkalom Műholdas kommunikáció

  Frekvenciasávok, hullámterjedési problémák. Antennák és földi állomások. Adó és vevőberendezések, analóg és digitális kommunikáció, modulációk. Telemetria, telekommand.

  18. alkalom Rádiókommunikációs számítások

  Link budget. A rádióátviteli lánc elemei. Szabadtéri terjedés és fadinges csatorna számításai. A zaj forrásai és hatásai.

  19. alkalom Hullámterjedési vizsgálatok

  Az ESA Alphasat hullámterjedési kísérlete. Ka/Q sávú műhold-Föld terjedési kísérlet európai résztvevőkkel. Az űrszegmens és a földi szegmens. Egy beacon vevő feladatai. Hozzájárulás az ITU modellek fejlesztéséhez.

  20. alkalom Adaptív kódolás és moduláció a gyakorlatban

  ESA kísérlet a jövő kommunikációs csatornáinak vizsgálatára: az Alphasat Q/V sávú telekommunikációs kísérlet. Kihívások a milliméteres hullámhosszúságú műhold-Föld kapcsolat digitális jelátvitelében.

  21. alkalom Fedélzeti adatkezelés

  A digitális áramkörök kiválasztása űrbeli alkalmazásokhoz. Ipari és űrminősítésű alkatrészek. A fedélzeti számítógép; processzor, mikrokontroller és memóriák. A sugárzás hatásai és védekezés ellene. Single event hatások és hosszú idejű sugárzási effektusok.

  22. alkalom Digitális fedélzeti áramkörök a gyakorlatban

  Tartalékolt rendszerek kialakítása. Az órajel előállítása. Watchdog a gyakorlatban. A fedélzeti szoftver speciális kérdései megbízhatóság szempontjából. Fedélzeti kommunikáció eszközei.

  23. alkalom Fedélzeti mérés-adatgyűjtés

  Analóg jelek kezelése. Housekeeping és kísérleti adatok kezelése. A/D és D/A konverzió. Az alkatrészválasztás problémái. Szenzorok, jelforrások, kísérletek adatai.

  24. alkalom Mérés-adatgyűjtés a gyakorlatban

  Egy számítógépes mérőrendszer megtervezése. Analóg jelek illesztése, erősítése. Analóg jelek előállítása. Mikrokontrollerek alkalmazhatósági kérdései, PC/104.

  25. alkalom Programozható logikai áramkörök

  FPGA az űrtechnológiában, továbbá egyéb programozható digitális áramkörök.

  26. alkalom FPGA az űreszközök gyakorlatában

  Esettanulmány: FPGA a fedélzeti energiaellátásban. A tervezőrendszer bemutatása, gyakorlati példák. Külföldi vendégelőadó előadása.

  27. alkalom Megbízhatóság az űrtechnológiában

  Alkatrészek megbízhatósága. Hideg és melegtartalékolás. Redundáns rendszerek. A fedélzeti szoftverre vonatkozó problémák. Humán missziók biztonsági kérdései.

  28. alkalom Üzemlátogatás

  Egy hazai űripari vállalat meglátogatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat.

  Előadás: A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.

   

   

   

  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltételei: Egy nagy zárthelyi legalább elégségesre történő megírása.

  b.   A vizsgaidőszakban: A félév végi jegy megszerzése: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Wilfried Ley, Klaus Wittmann and Willi Hallmann (ed): Handbook of Space Technology

  Wiley, ISBN: 978-0-470-69739-9

  Gary D. Gordon, Walter L. Morgan: Principles of Communications Satellites

  Wiley, ISBN: 978-0-471-55796-8

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra6
  Félévközi készülés gyakorlatokra14
  Felkészülés laborra0
  Felkészülés zárthelyire15
  Önálló tananyagfeldolgozás6
  Házi feladat elkészítése0
  Vizsgafelkészülés23
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgai-Horváth László

  egyetemi docens

  VIK-HVT