Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űreszközök pályái és földi állomások

  A tantárgy angol neve: Satellite orbits and ground stations

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA10   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Levente

  egyetemi adjunktus

  VIK-HVT

  Herman Tibor

  Tanszéki mérnök

  VIK-HVT

  Hödl Emil Viktor

  Tanszéki mérnök

  VIK-HVT

  Szüllő Ádám

  Tanszéki mérnök

  VIK-HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  műszaki illetve természettudományos felsőfokú alapképzésben szerzett matematikai és fizikai ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az űrmérnök képzéshez kapcsolódóan a tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az egyes űreszközök pályáit, az egyes pályák tulajdonságait, a pályákhoz tartozó lehetséges küldetéseket, az egyes küldetésekhez tartozó mérnöki paramétereket: energia háztartás, termikus viszonyok, rádióátviteli paraméterek, fedélzeti adat-tárolás-feldolgozás kérdései.

  A tárgy részletesen tárgyalja az űreszközökkel folytatott rádiókommunikáció űreszköz és földi állomás oldali elméleti és gyakorlati megvalósulásait, mint: link méretezés; analóg és digitális modulációs módok; fedélzeti átjátszók és hasznos terhek; gyakorlatban megvalósított kódolási és hibajavítási technikák; űreszköz és földi állomás oldali kommunikációs rendszer felépítése, működése, az egyes fokozatokkal szemben támasztott követelmények; földi állomás oldali manuális és automatizált működés, működtetés; távvezérelhetőség és autonóm működés; űreszköz mechanikus és elektronikus irány követése antennanyalábbal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Műholdpályák: LEO, MEO, HEO, GEO, küldetés szerint, pályaadatok, pályaszámítás.

  2. Műholdas rádiókommunikáció: link, felépítés, működés, elvárt paraméterek.

  3-4. Modulációs módok: analóg (AM, FM, PM),

  5-6. Modulációs módok: digitális (ASK, PSK, FSK, QAM, OFDM).

  7-8. Kódolás a digitális rádióátvitel során: elvi határok, gyakorlatban alkalmazott eljárások, tömörítés, hibadetektálás, hibajavítás.

  9. Műholdfedélzeti rádióberendezések, antennák: frekvencia sáv, elvárt paraméterek, gyakorlati megvalósítások, szuperheterodin elv.

  10. Földi állomás rádió, antenna: felépítés, működés, méretezés, a megvalósítás korlátai.

  11. Adaptív antenna rendszerek: fázisvezérlés, antenna sor, antenna rács műholdon és Földön.

  12. Fázisvezérelt antenna rendszer: adás irány, követés, pásztázás, link optimalizálás.

  13. Fázisvezérelt antenna rendszer: vétel irány, iránybecslés, követés.

  14. LEO földmegfigyelő műholdak: felépítése és jellemző paraméterei.

  15. LEO földmegfigyelő műholdak: optikai sáv, radar sáv, küldetés szerint: MET, felderítő, stb.

  16. Radar, mint hasznos teher: paraméterek, felépítés, működés – Doppler, ATC, képalkotó, MET.

  17. LEO földmegfigyelő műholdak: SLAR, SAR, ISAR képalkotás.

  18.Kommunikációs műholdak: pályák, frekvencia sávok, sávszélességek, felhasználások.

  19.Műsorszóró műholdak: transzponder, mint hasznos teher, felépítés, működés.

  20. Földiállomás: antenna, forgatás, telemetria vétel, telekommand adás, irány kalibráció, pontosítás.

  21. Földiállomás: nagy sebességű adatkapcsolat, nagy sávszélességű jel sugárzása műholdfedélzeti átjátszó számára.  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.

   

  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban: két zárthelyi dolgozat. Minden zárthelyire maximum 100 pontot lehet kapni. A kapott pontok alapján az egyes zárthelyik eredménye a következő: 

  Elégtelen

  Elégséges

  Közepes

  Jeles

  0-49 pont

  50-62 pont

  63-74 pont

  75-87 pont

  88-100 pont

  A meg nem írt zárthelyiket 0 eredménnyel vesszük figyelembe.

  Amennyiben a zárthelyik pontszámának átlaga eléri az 50 pontot, a hallgató megkapja az aláírást. Az 50 pontnál gyengébb átlag esetén a félévközi számonkérés eredménye elégtelen és így a hallgató aláírásra nem jogosult.

  A hallgatók a félév során házi feladatot készítenek, ennek megléte feltétele az aláírásnak.

  b.    A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga.

  c.    Elővizsga:

  Írásbeli vizsga a pótlási időszakban. 

  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét zárthelyi javítására, illetve pótlására a szorgalmi időszak utáni pótlási héten van lehetőség. Amennyiben a zárthelyi pótlását megkísérli a hallgató (jelzi a tanszék számára, hogy azt javítani/pótolni kívánja), akkor ezen zárthelyi végső eredménye minden esetben a pótlási héten írt javító/pótló zárthelyi eredménye lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Érdi Bálint: Mesterséges holdak mozgása – Tankönyvkiadó vállalat, Kézirat Tankönyvi szám: J-3-1430

  2. Vári Péter: Ég és föld közötti kapcsolatok – Wolters Kluwer, ISBN: 9789632959597

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Félévközi készülés gyakorlatokra14
  Felkészülés laborra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Önálló tananyagfeldolgozás0
  Házi feladat elkészítése15
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Levente

  egyetemi adjunktus

  VIK-HVT

  Hödl Emil Viktortanszéki mérnökVIK-HVT