Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Optical Systems and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. április 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Optikai hálózatok mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA06 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Berceli Tibor    professor emeritus    HVT, BME

  Dr. Hilt Attila PhD HVT, BME

  Dr. Horváth Péter egyetemi docens HVT, BME

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció, elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM352" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVM362" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM352", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM362", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  BMEVIHVMA05    Optikai hálózatok elemei
  7. A tantárgy célkitűzése Az Optikai hálózatok elemei tárgyban megismert eszközökből felépülő rendszerekkel ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy áttekintést ad az egycsatornás, pont-pont összeköttetéstől, a jelen és jövő többcsatornás, nagysebességű gerinchálózatainak felépítéséig, a maghálózattól a hozzáférési hálózatokig, illetve olyan speciális területekről is, mint a Radio over Fibre vagy a látható fénnyel történő kommunikáció. A tárgy hallgatói jártasak lesznek az optikai hálózatok fizikai rétegének tervezési feladataiban.
  A tárgy második fele az optikai átvitel egyik érdekes és gyakori alkalmazási példájával foglalkozik. Egyrészt bemutatja az optikai közeget használó hang- és képátviteli rendszerekben lejátszódó fizikai alapjelenségeket és azok mérését, másrészt ismerteti a korszerű CATV-hálózatokban alkalmazott jelformákat, átviteli eljárásokat és azok méréstechnikáját. Az előadásokon a mindenkor érvényes analóg háttértudást és a modern digitális rendszerszemléletet egyaránt átadjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét.
  előadás: Optikai hálózatok generációi, fejlődése. Egycsatornás optikai átviteli rendszer (felépítése, elemek, csillapítás & diszperzió mérleg)
  2.hét.
  előadás: többcsatornás rendszerek (SDM, SCM, TDM/OTDM, egyszerű WDM CWDM, DWDM); eszközök tulajdonságainak hatása a rendszer kapacitására
  gyakorlat: Optikai nemlineáris jelenségek a DWDM rendszerekben
  3.hét.
  előadás: DWDM hálózatok
  4.hét.
  előadás: Nagysebességű rendszerek (40G => 100G => 400G), modulációk
  gyakorlat: nagysebességű rendszerekben alkalmazott modulációk
  5.hét
  előadás: koherens optikai rendszerek
  6.hét
  előadás: Optikai hozzáférési hálózatok: FTTH (pont-pont, aktív  pont-multipont, passzív pont-multipont, TDM-PON, WDM-PON)
  gyakorlat: FTTH rendszerek teljesítménymérleg számítás
  7.hét
  előadás: Optikai hozzáférési hálózatok: RoF (Radio over Fibre rendszerek)
  8.hét
  előadás: Optikai hozzáférési hálózatok: szabadtéri optikai összeköttetés (FSO, VLC, beltéri és kültéri rendszerek, intelligens világító testek)
  gyakorlat: Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja (VPI player bemutató)
  9.hét
  előadás: CATV-rendszerek topológiája, felépítése, hálózati struktúrák, összefüggésük az optikai hálózatokkal
  10.hét
  előadás: Kábelek tulajdonságai, hőmérséklet függése, csillapítás leírása, kábeltípusok
  gyakorlat: Kábelkiegyenlítők működése, felépítése, kábelhálózatok lineáris torzításának kompenzálása
  11.hét
  előadás: Nemlineáris torzítási jelenségek leírása analóg rendszerekben
  12.hét
  előadás: Nemlineáris torzítási jelenségek leírása digitális rendszerekben
  gyakorlat: Nemlineáris torzítások mérése, erősítők jellemzése, C/CTB, C/CSO, C/2d, C/3d, harmonikus torzítás összefüggései
  13.hét
  előadás: Első generációs digitális műsorszóró rendszerek (DVB-C/S; DVB-T csak érintőlegesen)
  14.hét
  előadás: Második generációs digitális műsorszóró rendszerek (DVB-C2/S2; DVB-T2 csak érintőlegesen)
  gyakorlat: DVB-C/C2/S/S2 jelek méréstechnikája

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: két kisZH elégséges szintű teljesítése
  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  c. Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek kis zárthelyi pótlása a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1.rész), elektronikus jegyzet, 2006
  [2] Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 2002
  [3] by Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, Galen Sasaki: Optical Networks: A Practical Perspective, 3rd Edition Hardcover, 2009
  [4]   Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai; ORTT ATKI – Tipotex Kiadó, Budapest, 2005
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásokra8
  Félévközi készülés gyakorlatokra6
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gerhátné Dr. Udvary Eszter    Egyetemi docens    HVT, BME
  Szombathy Csaba    Egyetemi tanársegéd    HVT, BME