Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai hálózatok elemei

  A tantárgy angol neve: Optical Networks Elements

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. május 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Optikai hálózatok mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA05 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Berceli Tibor

  professor emeritus

  HVT, BME

  Dr. Hilt Attila

  HVT, BME


  Dr. Horváth Péter

  egyetemi docens

  HVT, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció, elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM351" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM351", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy az optikai távközlő hálózatok eszközeivel, építőelemeivel ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy célja az alkalmazott eszközök tulajdonságainak leírása, ezek alapján rendszertechnikai szintű méretezés megtanítása, a méréstechnikai irányelvek és megoldások, illetve a korszerű kommunikációs alkalmazási lehetőségek megismertetése. Áttekintést ad az optikai átviteli rendszerekben alkalmazott passzív és aktív elemek felépítéséről, működéséről és távközlési szempontból fontos karakterisztikáikról. Az előadások mellett lehetőség nyílik a tanszéki laboratóriumban az eszközök és a mérések során használt műszerek gyakorlati megismerésére is.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét.

  előadás: Bevezetés, történelem, optikai rendszerek tulajdonságai, előnyei-hátrányai

  2.hét.

  előadás: Optikai átviteli közeg (fényterjedés alapjai, üvegszál felépítése, üvegszál típusok: SI MMF, GI MMF, SMF, csillapítás: abszorpció, Rayleigh szórás, sugárzási veszteség, szóródás felületről)

  gyakorlat: üvegszál típusok, csatlakozók, mikroszkópos szálvég vizsgálat

  3.hét.

  előadás: Optikai átviteli közeg (Diszperzió: módus, kromatikus, PMD; Nemlinearitás: FWM, SPM, XPM)

  4.hét.

  előadás: Optikai adó (Fényforrás, lézerműködés feltételei: amplitúdó&fázis, Félvezető lézerdiódák működése, felépítése, LD típusok (FP, DFB, DBR, VCSEL), LD karakterisztikák

  gyakorlat: diszperzió

  5.hét

  előadás: Moduláció (Moduláció típusok: intenzitás, fázis; intenzitás moduláció megvalósítása: közvetlen, külső modulátor; közvetlen moduláció tulajdonságai: működés elve, chirp, relaxációs oszcilláció, modulációs sávszélesség; külső modulátor: Mach-Zehnder felépítés, működés - elektrooptikai hatás&interferométer; jellemző paraméterek, átviteli karakterisztika, sávszélesség)

  6.hét

  előadás: Elektroabszorpciós modulátor (felépítés, működés, jellemző paraméterek, átviteli karakterisztika, sávszélesség); Egyoldalsávos moduláció megvalósítása (FBG, MZ); fázis moduláció megvalósítás lehetőségei (Fázismodulátor, MZ)

  gyakorlat: moduláció

  7.hét

  előadás: Optikai vevő (intenzitásmoduláció detektálása, PIN: felépítés, tulajdonságok, APD: felépítés, tulajdonságok); PD kimenetén megjelenő zajok: sörét, sötét => sörét, termikus, adó)

  8.hét

  előadás: fázismoduláció detektálása (Késleltető & interferométer, koherens detekció)

  gyakorlat: teljesítménymérleg számítás

  9.hét

  előadás: passzív optikai eszközök (teljesítményosztó, összegző, iránycsatoló, izolátor, cirkulátor, diszperzió kompenzálás)

  10.hét

  előadás: Optikai erősítő (EDFA, Raman, SOA)

  gyakorlat: diszperziómérleg számítás

  11.hét

  előadás: WDM rendszerek, MUX/DEMUX, optikai szűrő (FP, kaszkád MZ, AWG, vékonyfilm)

  12.hét

  előadás: Optikai kapcsolók (mechanikai, buborék, folyadékkristályos, MEMS)

  gyakorlat:VPI Player bemutató

  13.hét

  előadás: Hangolható, átkonfigurálható eszközök (lézer, szűrő, ROADM)

  14.hét

  előadás: jövőoptikai hálózatainak eszközei (optikai jelfeldolgozás, optikai logikák, hullámhossz konverzió)

  gyakorlat: méréstechnikai bemutató 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: házi feladat elégséges szintű teljesítése
  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  c. Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek Házi feladat utólagos beadása a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Lajtha György, Szép Iván: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
  [2] Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1.rész), elektronikus jegyzet, 2006
  [3] Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 2002
  [4] John M. Senior: Optical Fiber Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1992
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásokra8
  Félévközi készülés gyakorlatokra6
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter

  Egyetemi docens

  HVT, BME