Rádióátviteli mérések laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Radio Engineering Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki mesterszak (MSc)

Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció(HVT)

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMA04 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Szűcs László

tanszéki mérnök

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-           Mobil és vezeték nélküli hálózatok

-           Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek

-           Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM259" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVM259", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHVMB08", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMB08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

BMEVIHIMA07         Mobil és vezeték nélküli hálózatok

BMEVIHVMA01        Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek

BMEVIHVMA02        Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

7. A tantárgy célkitűzése

A szakirány során a Mobil és vezeték nélküli hálózatok, a Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek és az Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés tárgyakban elsajátított ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása

8. A tantárgy részletes tematikája

1. mérés Bevezető, eligazítás a féléve menetéről

Mobil és vezeték nélküli hálózatok tárgyhoz kapcsolódó mérések:

2. mérés Mobilitás támogatás az Internet Protokollban

3. mérés Mobilitás menedzsment eljárások vizsgálata

4. mérés ATM hálózatok teljesítőképesség vizsgálata

Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek tárgyhoz kapcsolódó mérések:

5. mérés Analóg rádiórendszerek jellemzői és méréstechnikája

6. mérés Digitális QAM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája

7. mérés Csatornatípusok és jellemzőik, csatornakódolás hatása

Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés tárgyhoz kapcsolódó mérések:

8. mérés Mobil hírközlésben alkalmazott antennák tulajdonságainak mérése

9. mérés Rádióhullámok terjedése épületen belüli hírközlésnél

10. mérés Vezetett és sugárzott rádiófrekvenciás zavarkibocsátás és immunitás vizsgálata mintaberendezéseken,

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT), a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások (HIT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 tanórás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők a 13. tanulmányi hét végéig mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC/RTF formátumban.

Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.

A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

 

Az egyes mérések értékelése:

Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                                 közepes

Az osztályzatot javító tényezők:                                                                                  
Fakultatív feladatok elvégzése:                                                             +1 jegy
Az eredmények kiértékelése:                                                               +1 jegy

Az osztályzatot rontó tényező:                                                                                    
Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                                        -1 jegy 
Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                              -1 jegy

 

b.       A vizsgaidőszakban: nincs

c.              Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1]   Mérési útmutatók (Elektronikus formában az Interneten)

http://www.hvt.bme.hu/~szucs/Vill_HVMA04/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
Vizsgafelkészülés0
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Szűcs László

tanszéki mérnök

HVT