Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádióátviteli mérések laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Radio Engineering Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki mesterszak (MSc)

  Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció(HVT)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA04 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Szűcs László

  tanszéki mérnök

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -           Mobil és vezeték nélküli hálózatok

  -           Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek

  -           Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM259" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM259", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVMB08", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMB08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  BMEVIHIMA07         Mobil és vezeték nélküli hálózatok

  BMEVIHVMA01        Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek

  BMEVIHVMA02        Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány során a Mobil és vezeték nélküli hálózatok, a Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek és az Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés tárgyakban elsajátított ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés Bevezető, eligazítás a féléve menetéről

  Mobil és vezeték nélküli hálózatok tárgyhoz kapcsolódó mérések:

  2. mérés Mobilitás támogatás az Internet Protokollban

  3. mérés Mobilitás menedzsment eljárások vizsgálata

  4. mérés ATM hálózatok teljesítőképesség vizsgálata

  Szélessávú vezeték nélküli hírközlő és műsorszóró rendszerek tárgyhoz kapcsolódó mérések:

  5. mérés Analóg rádiórendszerek jellemzői és méréstechnikája

  6. mérés Digitális QAM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája

  7. mérés Csatornatípusok és jellemzőik, csatornakódolás hatása

  Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés tárgyhoz kapcsolódó mérések:

  8. mérés Mobil hírközlésben alkalmazott antennák tulajdonságainak mérése

  9. mérés Rádióhullámok terjedése épületen belüli hírközlésnél

  10. mérés Vezetett és sugárzott rádiófrekvenciás zavarkibocsátás és immunitás vizsgálata mintaberendezéseken,

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT), a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások (HIT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 tanórás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

  A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

  A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján írásban ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők a 13. tanulmányi hét végéig mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC/RTF formátumban.

  Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

   

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                                 közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:                                                                                  
  Fakultatív feladatok elvégzése:                                                             +1 jegy
  Az eredmények kiértékelése:                                                               +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényező:                                                                                    
  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                                        -1 jegy 
  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                              -1 jegy

   

  b.       A vizsgaidőszakban: nincs

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak során legfeljebb 2 mérés pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Mérési útmutatók (Elektronikus formában az Interneten)

  http://www.hvt.bme.hu/~szucs/Vill_HVMA04/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Szűcs László

  tanszéki mérnök

  HVT