Nagyfrekvenciás elektronika

A tantárgy angol neve: High Frequency Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2022. április 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMA03 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Horváth Péteregyetemi docens HVT
Dr. Kazi Károly
c. egyetemi docens HVT
Dr. Dudás Levente
adjunktusHVT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető áramköri és rendszertechnikai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM169" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVM169", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHVMA17", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA17", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a korszerű vezeték nélküli hírközlést megalapozó nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramkörök működésének megismerése, tervezési módszereik, számítógépes szimulációjuk, méréstechnikájuk elsajátítása. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az elosztott paraméterű hálózatok sajátságaival, áttekintik a mikrohullámú technika klasszikus építőelemeit, és elsajátítják a mikrohullámú gyakorlatban fontos áramköranalízis/áramkörszintézis módszereket. A tantárgy épít az iparban elterjedt korszerű számítógépes mikrohullámú tervezőprogramok használatára, valamint bevezetést ad a digitális jelfeldolgozás egyes speciális, a digitális rádiós implementációkban kiterjedten alkalmazott területeihez.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
Reflexió, átvitel, zaj. Szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése.
2. hét
Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak.
3. hét
Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek.
4. hét
Mikrohullámú aktív áramkörök leírási módszerei, jellemzése, mikrohullámú erősítők.
5. hét
Mikrohullámú oszcillátorok és szinkronizálási kérdései, Gunn-oszcillátorok, reflexiós erősítők.
6. hét
Mikrohullámú keverők, detektorok, varaktoros frekvencia sokszorozók, PLL, DDS.
7. hét
PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, analóg és digitális fázistolók, analóg modulátorok és demodulátorok.
8. hét
Passzív és aktív mikrosztrip antennák.
9. hét
Mikrohullámú aktív és passzív áramkörök számítógépes szimulációja I.
10. hét
Mikrohullámú aktív és passzív áramkörök számítógépes szimulációja II.
11. hét
Digitális rádiók technológiája (mintavételezés, decimálás, kiterjesztett spektrum) I.
12. hét
Digitális KF (digitális szűrés, multirate jelfeldolgozás, digitális modulátorok, demodulátorok) II.
13. hét
Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: SAR.
14. hét
Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: Műholdas mikro-link.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két óra előadás és egy óra gyakorlat.
Előadás, illusztratív példák megoldása, laboratóriumi demonstrációk.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1. zárthelyi dolgozat a 8. oktatási héten, valamint 1 darab házi feladat. A nagyzárthelyi anyaga a félév tananyagának legfeljebb 50%-át fedi le.

Az aláírás feltétele: az írásbeli zárthelyi dolgozat és a házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. 

Elővizsga: Jeles írásbeli zárthelyi dolgozatok esetén a pótlási héten elővizsgára van lehetőség.

Írásbeli vizsga TVSZ szerint a vizsgaidőszakban.

11. Pótlási lehetőségek
A nagy zárthelyi egy alkalommal pótolható. A tárgyból pót-pótzárthelyi írására nincs lehetőség.

A házi feladat pótlására nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi- és vizsgaidőszakban előzetesen jelzett igény alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus hallgatói jegyzet: http://www.hvt.bme.hu/~seller/NRE/
Bővebb ismeretek elsajátítására az alábbi szakirodalom javasolt:

  • K. C. Gupta, R. Garg and R. Chadha: Computer Aided Design of Microwave Circuits, Artech House Inc., 1981
  • Gottwald: Mikrohullámú félvezető eszközök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
  • Mojzes Imre: GaAs-alapú monolit integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988
  • T. Berceli: Nonlinear Active Microwave Circuits, Akadémia, 1987
  • Bahl and P. Bhartia: Microwave Solid State Circuits Design, John Wiley and Sons Inc., Canada, 1988
  • G. D. Vendelin, A. M. Pavio and U. L. Rhode: Microwave Circuit Design, (Using Linear and Nonlinear Techniques) Wiley Interscience, 1990
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés előadásokra

8 

Félévközi készülés gyakorlatokra

8 

Felkészülés zárthelyire

12
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása2
Vizsgafelkészülés38
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Horváth Péteregyetemi docens HVT
Dr. Kazi Károly
c. egyetemi docens HVT
Dr. Dudás Levente
egyetemi adjunktus
HVT
IMSc tematika és módszer -