Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás elektronika

  A tantárgy angol neve: High Frequency Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA03 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Horváth Péteregyetemi docens HVT
  Dr. Kazi Károly
  c. egyetemi docens HVT
  Dr. Dudás Levente
  adjunktusHVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető áramköri és rendszertechnikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM169" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM169", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVMA17", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA17", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a korszerű vezeték nélküli hírközlést megalapozó nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramkörök működésének megismerése, tervezési módszereik, számítógépes szimulációjuk, méréstechnikájuk elsajátítása. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az elosztott paraméterű hálózatok sajátságaival, áttekintik a mikrohullámú technika klasszikus építőelemeit, és elsajátítják a mikrohullámú gyakorlatban fontos áramköranalízis/áramkörszintézis módszereket. A tantárgy épít az iparban elterjedt korszerű számítógépes mikrohullámú tervezőprogramok használatára, valamint bevezetést ad a digitális jelfeldolgozás egyes speciális, a digitális rádiós implementációkban kiterjedten alkalmazott területeihez.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  Reflexió, átvitel, zaj. Szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése.
  2. hét
  Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak.
  3. hét
  Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek.
  4. hét
  Mikrohullámú aktív áramkörök leírási módszerei, jellemzése, mikrohullámú erősítők.
  5. hét
  Mikrohullámú oszcillátorok és szinkronizálási kérdései, Gunn-oszcillátorok, reflexiós erősítők.
  6. hét
  Mikrohullámú keverők, detektorok, varaktoros frekvencia sokszorozók, PLL, DDS.
  7. hét
  PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, analóg és digitális fázistolók, analóg modulátorok és demodulátorok.
  8. hét
  Passzív és aktív mikrosztrip antennák.
  9. hét
  Mikrohullámú aktív és passzív áramkörök számítógépes szimulációja I.
  10. hét
  Mikrohullámú aktív és passzív áramkörök számítógépes szimulációja II.
  11. hét
  Digitális rádiók technológiája (mintavételezés, decimálás, kiterjesztett spektrum) I.
  12. hét
  Digitális KF (digitális szűrés, multirate jelfeldolgozás, digitális modulátorok, demodulátorok) II.
  13. hét
  Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: SAR.
  14. hét
  Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: Műholdas mikro-link.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két óra előadás és egy óra gyakorlat.
  Előadás, illusztratív példák megoldása, laboratóriumi demonstrációk.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1. zárthelyi dolgozat a 8. oktatási héten, valamint 1 darab házi feladat. A nagyzárthelyi anyaga a félév tananyagának legfeljebb 50%-át fedi le.

  Az aláírás feltétele: az írásbeli zárthelyi dolgozat és a házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. 

  Elővizsga: Jeles írásbeli zárthelyi dolgozatok esetén a pótlási héten elővizsgára van lehetőség.

  Írásbeli vizsga TVSZ szerint a vizsgaidőszakban.

  11. Pótlási lehetőségek
  A nagy zárthelyi egy alkalommal pótolható. A tárgyból pót-pótzárthelyi írására nincs lehetőség.

  A házi feladat pótlására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi- és vizsgaidőszakban előzetesen jelzett igény alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus hallgatói jegyzet: http://www.hvt.bme.hu/~seller/NRE/
  Bővebb ismeretek elsajátítására az alábbi szakirodalom javasolt:

  • K. C. Gupta, R. Garg and R. Chadha: Computer Aided Design of Microwave Circuits, Artech House Inc., 1981
  • Gottwald: Mikrohullámú félvezető eszközök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
  • Mojzes Imre: GaAs-alapú monolit integrált áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988
  • T. Berceli: Nonlinear Active Microwave Circuits, Akadémia, 1987
  • Bahl and P. Bhartia: Microwave Solid State Circuits Design, John Wiley and Sons Inc., Canada, 1988
  • G. D. Vendelin, A. M. Pavio and U. L. Rhode: Microwave Circuit Design, (Using Linear and Nonlinear Techniques) Wiley Interscience, 1990
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásokra

  8 

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  8 

  Felkészülés zárthelyire

  12
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása2
  Vizsgafelkészülés38
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Horváth Péteregyetemi docens HVT
  Dr. Kazi Károly
  c. egyetemi docens HVT
  Dr. Dudás Levente
  egyetemi adjunktus
  HVT
  IMSc tematika és módszer -