Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Antennák, hullámterjedés és mikrohullámú távérzékelés

  A tantárgy angol neve: Antennas, Radiowave Propagation and Microwave Remote Sensing

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA02 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírása. Sztochasztikus folyamatok leírása.

  Tápvonalak elmélete.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM168" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVM170" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM168", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM170", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVMA15", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA15", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlő (mobil, műholdas), távérzékelő rendszerek mind szélesebb köre alkalmazza a vezeték nélküli összeköttetéseket. A rendszerek kutatási, fejlesztési és üzemeltetése egyaránt igényli az antennák és hullámterjedés ismeretét, a tantárgy fő feladata ezen ismeretek megadása az alkalmazáshoz, rádióhálózat tervezéshez szükséges mélységben. Az anyag tartalmazza a szükséges frekvencia gazdálkodási ismereteket és szemléletmódjában az EMC alapelvei érvényesülnek. A tárgy további célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az antennafejlesztés legújabb irányait és eredményeit.

  A tantárgy bevezet a EM hullámokkal megvalósítható képalkotás és mérés elméletébe. Rendszerezett elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a mikrohullámú távérzékelés témakörben. Bemutatja a mikrohullámú képek főbb felhasználási területeit (légiirányítás, környezetvédelem, geológia, árvízvédelem, mezőgazdaság, régészet, stb.).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés. A rádiórendszerek alapjai, a rádióösszeköttetések legfontosabb rendszerelemei, paraméterei.

  2. hét

  Az antennák jellemzői, alapfogalmak, irány-karakterisztika, nyereség, irányhatás, hatásos felület, hatásos hossz, polarizációs jellemzők, antenna zajhőmérséklet. A dualitás elve.

  3. hét

  A huzalantennák típusai, dipól és monopól árameloszlása, iránykarakterisztikája, sugárzási ellenállása, bemeneti impedanciája, hatásos hossza, kölcsönös impedanciája.

  4. hét

  Reflektor típusú antennák, sík- és sarokreflektor. Átirányító síktükör.

  5. hét

  Apertura antennák, az apertura távoltere. Apertúra antenna típusok (tölcsér, lencse, paraboloid, henger paraboloid, stb.)

  6. hét

  Elektromágneses hullámterjedési módok. Földreflexió, reflektált hullám, felületi hullám, diffrakció, refrakció, troposzférikus szórás.

  7. hét

  Ionoszférikus terjedés. Kétutas hullámterjedés. Rádió meteorológia. Gyakorlati hullámterjedési modellek.

   

  8. hét

  Mérés elve, a mérőrendszer csoportosítása feladat, alkalmazási terület, telepítés, frekvencia, mérendő objektum típusa, stb. szerint.

  A mérendő objektumról reflektálódott rádióhullámmal közvetlenül mérhető mennyiségek (radiális távolság, radiális sebesség, térbeli irány, céltárgy mérete, alakja, stb.) meghatározása.

   

  9. hét

  Távérzékelő rendszerek antennái, 2D és 3D képalkotás. Mérés szabadtéri hatótávolsága, objektumok hatásos keresztmetszete. Moduláció, felbontás, pontosság, optimális vevő.

  PSR működésének alapjai. Szűrési eljárások: MTI és MTD.

   

  10. hét

  Detekció- és becsléselmélet.

   

  11. hét

  Képalkotó távérzékelés: SLAR, SAR, ISAR.

   

  12. hét

  Polgári repülés távérzékelési eszközei: SSR, WAMLAT.

   

  13. hét

  Pályaképzés elve, Kalman-szűrő.

   

  14. hét

  Meteorológia radar.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti két óra előadás és egy óra gyakorlat.

  Előadás, illusztratív példák megoldása, szakmai látogatások (Hungarocontrol, Meteorológiai Szolgálat), laboratóriumi demonstrációk.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban: 1 db írásbeli zárthelyi dolgozat 11. héten, az aláírás feltétele: az írásbeli zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése (melynek eredménye 20%-ban beleszámít a teljes vizsgajegybe)

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga: Jeles írásbeli zárthelyi dolgozat esetén a pótlási héten elővizsgára van lehetőség

  11. Pótlási lehetőségek

  Írásbeli zárthelyi dolgozat pótlás: a pótlási időszakban

  A tárgyból nem tartunk pót-pót lehetőséget

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi és vizsgaidőszakban előzetesen jelzett igény alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Nagy Lajos – Szekeres Béla: Antennák és hullámterjedés. Elektronikus jegyzet. http://www.mht.bme.hu/~nagy/jegyzet.zip

  Seller Rudolf: Radar és mikrohullámú képalkotás. Elektronikus jegyzetek.  http://hvt.bme.hu/~seller/Radar/

  http://hvt.bme.hu/~seller/MKA/

  http://hvt.bme.hu/~seller/WAMLAT/

  http://hvt.bme.hu/~seller/SAR/

  Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 2005

  Ulaby F.T. Microwave Remote Sensing: Active and Passive, Vol.I. II. III., Artech House 1981, 1982, 1986.

  M. Skolnik: Radar Handbook, McGraw-Hill, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HVT