Az IT infrastruktúra külső védelme

A tantárgy angol neve: External Protection of IT Infrastructure

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika szak, MSc képzés

IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMA00 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Barbarics Tamás,
4. A tantárgy előadója

Dr. Barbarics Tamás

egyetemi docens

HVT

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET

Dr. Szedenik Norbert

egyetemi docens

VET

Szűcs László

tanszéki mérnök

HVT

7. A tantárgy célkitűzése Az informatikai rendszerek adatvesztését okozó jelenségek egy része az IT infrastruktúra sérülését okozza. A tantárgy megismerteti a hallgatókat a sérülést okozó folyamatok megelőzésére kialakítható védelmi rendszerek alapjaival.
8. A tantárgy részletes tematikája

1.        Bevezetés. Az informatikai berendezések rendelkezésre állását biztosító védelmi rendszerek főbb típusai. Kockázatok elemzése.

2.        Behatolást jelző rendszerek, megoldások ismertetése, átjelzési lehetőségek. Érzékelők, központok, felügyeleti szoftverek funkcióinak  ismertetése.

3.        Esettanulmány: megvalósított behatolás jelző rendszer ismertetése.

Vagyonvédelmi szabályok.

4.        Tűzjelző rendszerek, megoldások ismertetése, átjelzési lehetőségek. Érzékelők, központok, felügyeleti szoftverek funkcióinak  ismertetése.

5.        Tűzjelző rendszerek beavatkozó elemeinek ismertetése. Automatikus oltóberendezések típusai, jellemző felhasználási területük.

6.        Esettanulmány: megvalósított tűzjelző és oltó rendszer ismertetése. Tűzvédelmi rendeletek

7.        Robbanásveszélyes környezetben üzemelő informatikai berendezések speciális tűzvédelmi megoldásai.

8.        Energiaellátás biztonsága. A szünetmentes tápellátás típusai, jellemző felhasználási területük.

9.        Informatikai központok hűtéstechnikai megoldásai. Fény és mechanikai rezgés védelmi megoldások számítógépes rendszerekben.

10.    A villámvédelem alapelvei. A kockázat fogalma. Az elfogadható kockázat. A védett tér és a becsapási valószínűség értelmezése. A becsapási pont helyének meghatározása és valószínűsége.

11.    Az épületek és egyéb építmények villámvédelmének magyar és nemzetközi szabványai. A villámvédelem gyakorlati megoldása. Primer, szekunder és preventív villámvédelem.

12.    Az épületben levő villamos, elektronikus, távközlési, adatátviteli és számítástechnikai berendezések belső villámvédelme. Védekezés a villámcsapás másodlagos hatásai ellen.  Elektronikus berendezések többlépcsős védelme. A védelem eszközei, szikraköz, varisztor, szupresszor dióda,

13.    Esettanulmány: megvalósított villámvédelmi rendszer ismertetése.

A gyakorlatok anyaga:

1.  Megvalósított behatolás jelző rendszer

2.  Megvalósított tűzjelző és oltó rendszer

3.  A szünetmentes tápellátás lehetőségei

4. Villámvédelem 1

5. Villámvédelem 2.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 előadás és 1 gyakorlat. Az órák pontos eloszlása a tananyag függvényében alakul ki.

10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban: két kiadott házi feladat elégséges szintű teljesítése (A házi feladat kiadása a 3. héten, az első beadása a 8. héten, a másodiké a 13. héten esedékes)

b./ A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c./ Elővizsga a pótlási héten azok részére, akik jeles házi feladatokat adtak be.
11. Pótlási lehetőségek A be nem adott házi feladatot utólagosan a pótlási héten be lehet adni.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

(1) DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:en:PDF 

(2) Electromagnetic Compatitbility for Functional Safety - A Guidance Document provided by The IETwww.theiet.org/factfiles 

(3) TDK EMC TECHNOLOGY--GUIDE BOOK FOR EMC http://product.tdk.com/en/products/emc/guidebook/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés44
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Barbarics Tamás

egyetemi docens

HVT

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET