Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az IT infrastruktúra külső védelme

  A tantárgy angol neve: External Protection of IT Infrastructure

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika szak, MSc képzés

  IT rendszerek fizikai védelme mellékspecializáció tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA00 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Barbarics Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Barbarics Tamás

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET

  Dr. Szedenik Norbert

  egyetemi docens

  VET

  Szűcs László

  tanszéki mérnök

  HVT

  7. A tantárgy célkitűzése Az informatikai rendszerek adatvesztését okozó jelenségek egy része az IT infrastruktúra sérülését okozza. A tantárgy megismerteti a hallgatókat a sérülést okozó folyamatok megelőzésére kialakítható védelmi rendszerek alapjaival.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.        Bevezetés. Az informatikai berendezések rendelkezésre állását biztosító védelmi rendszerek főbb típusai. Kockázatok elemzése.

  2.        Behatolást jelző rendszerek, megoldások ismertetése, átjelzési lehetőségek. Érzékelők, központok, felügyeleti szoftverek funkcióinak  ismertetése.

  3.        Esettanulmány: megvalósított behatolás jelző rendszer ismertetése.

  Vagyonvédelmi szabályok.

  4.        Tűzjelző rendszerek, megoldások ismertetése, átjelzési lehetőségek. Érzékelők, központok, felügyeleti szoftverek funkcióinak  ismertetése.

  5.        Tűzjelző rendszerek beavatkozó elemeinek ismertetése. Automatikus oltóberendezések típusai, jellemző felhasználási területük.

  6.        Esettanulmány: megvalósított tűzjelző és oltó rendszer ismertetése. Tűzvédelmi rendeletek

  7.        Robbanásveszélyes környezetben üzemelő informatikai berendezések speciális tűzvédelmi megoldásai.

  8.        Energiaellátás biztonsága. A szünetmentes tápellátás típusai, jellemző felhasználási területük.

  9.        Informatikai központok hűtéstechnikai megoldásai. Fény és mechanikai rezgés védelmi megoldások számítógépes rendszerekben.

  10.    A villámvédelem alapelvei. A kockázat fogalma. Az elfogadható kockázat. A védett tér és a becsapási valószínűség értelmezése. A becsapási pont helyének meghatározása és valószínűsége.

  11.    Az épületek és egyéb építmények villámvédelmének magyar és nemzetközi szabványai. A villámvédelem gyakorlati megoldása. Primer, szekunder és preventív villámvédelem.

  12.    Az épületben levő villamos, elektronikus, távközlési, adatátviteli és számítástechnikai berendezések belső villámvédelme. Védekezés a villámcsapás másodlagos hatásai ellen.  Elektronikus berendezések többlépcsős védelme. A védelem eszközei, szikraköz, varisztor, szupresszor dióda,

  13.    Esettanulmány: megvalósított villámvédelmi rendszer ismertetése.

  A gyakorlatok anyaga:

  1.  Megvalósított behatolás jelző rendszer

  2.  Megvalósított tűzjelző és oltó rendszer

  3.  A szünetmentes tápellátás lehetőségei

  4. Villámvédelem 1

  5. Villámvédelem 2.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 előadás és 1 gyakorlat. Az órák pontos eloszlása a tananyag függvényében alakul ki.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban: két kiadott házi feladat elégséges szintű teljesítése (A házi feladat kiadása a 3. héten, az első beadása a 8. héten, a másodiké a 13. héten esedékes)

  b./ A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c./ Elővizsga a pótlási héten azok részére, akik jeles házi feladatokat adtak be.
  11. Pótlási lehetőségek A be nem adott házi feladatot utólagosan a pótlási héten be lehet adni.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi és vizsgaidőszakban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  (1) DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:en:PDF 

  (2) Electromagnetic Compatitbility for Functional Safety - A Guidance Document provided by The IETwww.theiet.org/factfiles 

  (3) TDK EMC TECHNOLOGY--GUIDE BOOK FOR EMC http://product.tdk.com/en/products/emc/guidebook/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Barbarics Tamás

  egyetemi docens

  HVT

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET