Nagyfrekvenciás áramkörök és rendszerek elemei

A tantárgy angol neve: Components of Microwave Devices and Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Nagyfrekvenciás eszközök számítógépes analízise és tervezése

 

mellékszakirány

 

Kötelezően választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM360 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Zombory László

 

Egyetemi tanár

 

HVT

 

Dr. Nagy Lajos

 

Egyetemi docens

 

HVT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít


6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
BMEVIHV204 Elektromágneses terek
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy elsődleges célkitűzése a nagyfrekvenciás áramkörök és rendszerek számítógépes modellezését, tervezését végző mérnökök számára az áramköri elemek modelljeinek és analízis módszereinek bemutatása. A nagyfrekvenciás rádiós és optikai áramkörök, antennák szimulációja olyan speciális ismereteket igényel, mely nélkül sem a modellezés korlátait, sem lehetőségeit nem tudja a gyakorló mérnök felmérni. A tantárgy a mikrohullámú és optikai távközlésben használatos eszközök analízisére alkalmas modellek felállításával és a tervezési folyamatának megismerésével foglalkozik. A témakör tárgyalása a feladatok tervező-mérnöki szemszögből történő megfogalmazására fekteti a hangsúlyt.

8. A tantárgy részletes tematikája 1. Az első részben áttekintjük a tárgy elsajátításához szükséges elektromágneses térelméleti alapokat,

 

- Maxwell egyenletek és megoldásuk.

 

2. A második részben a nagyfrekvenciás elektronika elosztott paraméterű hálózatai tárgyalásához és modellezéséhez szükséges alapismereteket:

 

- tápvonal struktúrák, Smith-diagram, impedancia illesztések,

 

- szórási mátrix, mikrohullámú n-kapuk,

 

- nagyfrekvenciás áramköri elemek, szűrők, oszcillátorok.

 

3. Antennák modellezése:

 

- egyszerű sugárzók, rövid elektromos és mágneses dipólus, monopólus,

 

- huzalantennák, huzalantennák vizsgálata, a Pocklington integrálegyenlet,

 

- felületi áram sugárzók, dielektromos antennák,

 

- apertura antennák – tölcsérantennák, reflektor típusú aperturák,

 

- mikrosztrip antenna és frekvenciaszelektív felület; szélessávú és UWB antennák,

 

- diffrakciós módszerek az antennák analízisénél.

 

4. Optikai hullámvezetők modellezése

- dielektromos hullámvezetők, üvegszál,

 

- iránycsatolók, optikai kábelcsatolók.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: egy sikeres zárthelyi.

 

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: van

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi pótlása a szorgalmi időszakban, a14. héten és a pótlási időszakban

12. Konzultációs lehetőségek

Heti egy alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Nagy Lajos – Szekeres Béla: Antennák és hullámterjedés. Elektronikus jegyzet. http://www.mht.bme.hu/~nagy/jegyzet.zip

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Pávó József

 

egyetemi docens

 

HVT

 

Dr. Nagy Lajos

 

egyetemi docens

HVT