Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás áramkörök és rendszerek elemei

  A tantárgy angol neve: Components of Microwave Devices and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Nagyfrekvenciás eszközök számítógépes analízise és tervezése

   

  mellékszakirány

   

  Kötelezően választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM360 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Zombory László

   

  Egyetemi tanár

   

  HVT

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  HVT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít


  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  BMEVIHV204 Elektromágneses terek
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy elsődleges célkitűzése a nagyfrekvenciás áramkörök és rendszerek számítógépes modellezését, tervezését végző mérnökök számára az áramköri elemek modelljeinek és analízis módszereinek bemutatása. A nagyfrekvenciás rádiós és optikai áramkörök, antennák szimulációja olyan speciális ismereteket igényel, mely nélkül sem a modellezés korlátait, sem lehetőségeit nem tudja a gyakorló mérnök felmérni. A tantárgy a mikrohullámú és optikai távközlésben használatos eszközök analízisére alkalmas modellek felállításával és a tervezési folyamatának megismerésével foglalkozik. A témakör tárgyalása a feladatok tervező-mérnöki szemszögből történő megfogalmazására fekteti a hangsúlyt.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Az első részben áttekintjük a tárgy elsajátításához szükséges elektromágneses térelméleti alapokat,

   

  - Maxwell egyenletek és megoldásuk.

   

  2. A második részben a nagyfrekvenciás elektronika elosztott paraméterű hálózatai tárgyalásához és modellezéséhez szükséges alapismereteket:

   

  - tápvonal struktúrák, Smith-diagram, impedancia illesztések,

   

  - szórási mátrix, mikrohullámú n-kapuk,

   

  - nagyfrekvenciás áramköri elemek, szűrők, oszcillátorok.

   

  3. Antennák modellezése:

   

  - egyszerű sugárzók, rövid elektromos és mágneses dipólus, monopólus,

   

  - huzalantennák, huzalantennák vizsgálata, a Pocklington integrálegyenlet,

   

  - felületi áram sugárzók, dielektromos antennák,

   

  - apertura antennák – tölcsérantennák, reflektor típusú aperturák,

   

  - mikrosztrip antenna és frekvenciaszelektív felület; szélessávú és UWB antennák,

   

  - diffrakciós módszerek az antennák analízisénél.

   

  4. Optikai hullámvezetők modellezése

  - dielektromos hullámvezetők, üvegszál,

   

  - iránycsatolók, optikai kábelcsatolók.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: egy sikeres zárthelyi.

   

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi pótlása a szorgalmi időszakban, a14. héten és a pótlási időszakban

  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Nagy Lajos – Szekeres Béla: Antennák és hullámterjedés. Elektronikus jegyzet. http://www.mht.bme.hu/~nagy/jegyzet.zip

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Pávó József

   

  egyetemi docens

   

  HVT

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  egyetemi docens

  HVT