Fénytávközlő eszközök

A tantárgy angol neve: Optical Communication Devices

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés
Optikai hírközlés mellékszakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM351 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Gerhátné Udvary Eszter

 

Egyetemidocens

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikáció, elektronika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Az optikai távközlés elméleti kérdéseinek és a legfontosabb speciális eszközök (távközlési szempontjából jelentős) tulajdonságainak megismerése. A tantárgy célkitűzése az, hogy az ilyen rendszerekben található összetett optikai és elektronikus áramköröket megismerjék a hallgatók, és áttekintést kapjanak a kapcsolódó tervezési, megvalósítási és mérési eljárásokról.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Bevezetés. A fotonika fizikai és technológiai alapjai. Fénytávközlés előnyei. Fénytávközlő rendszer felépítése. Történelmi áttekintés.

2. hét: Optikai átviteli közeg: Üvegszál típusok, felépítés, gyártás. Csillapítás, diszperzió. Csatlakozó típusok, csatlakoztatási hibák

3. hét: Optikai adó: a lézerműködés fenomenológikus elmélete. Gyakorlati lézerek, főbb karakterisztikák, jellemző alkalmazások. Optoelektronikai félvezető anyagok és technológiájuk. A fény és az anyag energetikai kölcsönhatásai. Lézerdiódák működési alapelve, konstrukciója, statikus tulajdonságai. Lézerdiódák dinamikus tulajdonságai. Korszerű, nagy spektrális tisztaságú, hangolható lézerdiódák.

4. hét: Optikai vevő: a fotodetektorok optikai és elektromos jellemzői. Fotodetektor típusok (PIN, lavina dióda), vevő struktúrák

5. hét: Passzív eszközök és alkalmazásuk: iránycsatoló, izolátor, cirkulátor, vezérelt passzív optikai eszközök

6.hét: Külső modulátorok: Mach-Zender, elektro-abszorpciós, elektro-akusztikus. Fényterjedés anizotróp kristályban. Elektrooptika, elektrooptikai eszközök, akusztooptika (fény és hang kölcsönhatása), akusztooptikai eszközök.

7. hét: Optikai áramkörök S-paraméteres leírása. Analóg átviteli torzítások.

8. hét: Aktív optikai eszközök, Optikai erősítők

9. hét: Optikai nemlineáris jelenségek (FWM, XPM, SPM, SRS, SBS, XGM, SGM)

10. hét: A hullámhossz multiplexálás és demultiplexálás eszközei, optikai szűrők

11.hét: Hullámhosszváltás megvalósításának eszközei

12. hét: Fénytávközlő eszközök méréstechnikája.

13. hét: Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja.

14. hét: Összegzés, kitekintés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: kijelölt témából önálló felkészülés alapján kiselőadás tartása

b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c.              Elővizsga: van

11. Pótlási lehetőségek Beszámoló pótlása a szorgalmi időszakban.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a szorgalmi- és vizsgaidőszakban.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1]   Lajtha György, Szép Iván: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

[2]   Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1.rész), elektronikus jegyzet, 2006

[3]   Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 2002

[4]   John M. Senior: Optical Fiber Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1992

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Gerhátné Udvary Eszter
Egyetemidocens

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék