Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fénytávközlő eszközök

  A tantárgy angol neve: Optical Communication Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés
  Optikai hírközlés mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM351 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Gerhátné Udvary Eszter

   

  Egyetemidocens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikáció, elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az optikai távközlés elméleti kérdéseinek és a legfontosabb speciális eszközök (távközlési szempontjából jelentős) tulajdonságainak megismerése. A tantárgy célkitűzése az, hogy az ilyen rendszerekben található összetett optikai és elektronikus áramköröket megismerjék a hallgatók, és áttekintést kapjanak a kapcsolódó tervezési, megvalósítási és mérési eljárásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Bevezetés. A fotonika fizikai és technológiai alapjai. Fénytávközlés előnyei. Fénytávközlő rendszer felépítése. Történelmi áttekintés.

  2. hét: Optikai átviteli közeg: Üvegszál típusok, felépítés, gyártás. Csillapítás, diszperzió. Csatlakozó típusok, csatlakoztatási hibák

  3. hét: Optikai adó: a lézerműködés fenomenológikus elmélete. Gyakorlati lézerek, főbb karakterisztikák, jellemző alkalmazások. Optoelektronikai félvezető anyagok és technológiájuk. A fény és az anyag energetikai kölcsönhatásai. Lézerdiódák működési alapelve, konstrukciója, statikus tulajdonságai. Lézerdiódák dinamikus tulajdonságai. Korszerű, nagy spektrális tisztaságú, hangolható lézerdiódák.

  4. hét: Optikai vevő: a fotodetektorok optikai és elektromos jellemzői. Fotodetektor típusok (PIN, lavina dióda), vevő struktúrák

  5. hét: Passzív eszközök és alkalmazásuk: iránycsatoló, izolátor, cirkulátor, vezérelt passzív optikai eszközök

  6.hét: Külső modulátorok: Mach-Zender, elektro-abszorpciós, elektro-akusztikus. Fényterjedés anizotróp kristályban. Elektrooptika, elektrooptikai eszközök, akusztooptika (fény és hang kölcsönhatása), akusztooptikai eszközök.

  7. hét: Optikai áramkörök S-paraméteres leírása. Analóg átviteli torzítások.

  8. hét: Aktív optikai eszközök, Optikai erősítők

  9. hét: Optikai nemlineáris jelenségek (FWM, XPM, SPM, SRS, SBS, XGM, SGM)

  10. hét: A hullámhossz multiplexálás és demultiplexálás eszközei, optikai szűrők

  11.hét: Hullámhosszváltás megvalósításának eszközei

  12. hét: Fénytávközlő eszközök méréstechnikája.

  13. hét: Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja.

  14. hét: Összegzés, kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: kijelölt témából önálló felkészülés alapján kiselőadás tartása

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek Beszámoló pótlása a szorgalmi időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi- és vizsgaidőszakban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Lajtha György, Szép Iván: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

  [2]   Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1.rész), elektronikus jegyzet, 2006

  [3]   Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 2002

  [4]   John M. Senior: Optical Fiber Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1992

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Gerhátné Udvary Eszter
  Egyetemidocens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék