Rádióátviteli mérések labor

A tantárgy angol neve: Radio Engineering laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

 

Rádióátviteli mérések labor

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM259 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Szűcs László

 

Tanszéki mérnök

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

BMEVIHVM168        Antennák és hullámterjedés

BMEVIHVM258        Műsorszóró rendszerek

BMEVIHVM169        Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése  A tárgy fő célkitűzése az „Antennák és hullámterjedés”, „Műsorszóró rendszerek” és „Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája” tárgyakban tanult ismeretek gyakorlati elsajátítása. A hallgatók végigkövetik a rádiórendszerek építőelemeinek egyedi, és a teljes rádióösszeköttetés mérését. A gyakorlatok során megismerkednek a feladat számítógépes modellezéssel, valamint a mérés gyakorlati végrehajtással, a mérések hardver eszközeinek megválasztásától a mérési eredmények értékeléséig.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.mérés Rádiófrekvenciás rendszerek méréstechnikájának alapjai:

            -rádiófrekvenciás rendszerek méréstechnikájának alapfogalmai (tápvonal, reflexió,      állóhullám, S paraméter stb.

            -alapmérések passzív áramkörökön hálózat analizátor segítségével

 

2.mérés Bevezetés a Microwave Office mikrohullámú áramkörtervező SW alkalmazásába

 

            -Lineáris és nemlineáris áramkör szimuláció

 

            -Elektromágneses analízis

 

            -Kapcsolási rajz és PCB tervezés

 

 

3.mérés

Mobil hírközlésben alkalmazott antennák tulajdonságainak mérése:

            -antenna típusok megismerése, egy huzalantenna számítása NEC2 programmal

            -a modellezett antenna mérése (bemeneti impedancia, irány karakterisztika)

4.mérés

Rádióhullámok terjedése épületen belüli hírközlésnél:

            -hullámterjedési modellek, és szimulációs szoftverek megismerése

            -szakaszcsillapítás mérése a tanszéki szobák közti hullámterjedésnél

 

5.mérés

AM- és FM rendszerek adás- és vételtechnikája

            -A hagyományos műsorszóró rendszerek rádiótechnikai jellemzőinek megismerése

            -AM-DSB és FM sztereó RDS adások összeállítása, merővevővel való vizsgálata

 

6.mérés

DVB-T adás- és vételtechnikai mérések:

            -OFDM rendszerek rádiótechnikai jellemzőinek megismerése

            -adási mérések: MPEG adatfolyam összeállítás, monitorozás, OFDM moduláció         előállítása

            -vételi mérések: BER, MER, CCDF, impulzusválasz, lineáris átviteli jellemzők, stb.     vizsgálata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás 2x3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. Minden laboratóriumi gyakorlat két részből áll:

            -elméleti, szoftveres szimulációs gyakorlat

            -gyakorlati műszeres mérés

 A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban ismertetett mérési gyakorlatokat. A mérések 2 vagy 3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hírdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

A mérésekre készülni kell a tanszéki szerveren található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

 

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában. Ezek elkészítésére a hallgatói labor rendelkezésre áll.

 

A mérések osztályzása a gyakorlaton végzett munka és a mérési beszámoló alapján történik.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

 

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

Az egyes mérések értékelése:

Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

Az osztályzatot javító tényezők:

Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

Az osztályzatot rontó tényezők:

Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

 

b.       A vizsgaidőszakban: -

c.              Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

A félév során, a pótlási hét végéig, maximum két mérési gyakorlat pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

A mérési gyakorlatok első fél órájában a mérésvezetők konzultációs lehetőséget biztosítanak.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez mérési segédleteket a tanszéki szerverről, a tantárgy honlapjáról lehet letölteni.

Az alábbi tárgyak előírt jegyzeteinek a laborgyakorlat tárgyát érintő részeit ismerni kell.

 

BMEVIHVM168        Antennák és hullámterjedés

BMEVIHVM258        Műsorszóró rendszerek

BMEVIHVM169        Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra36
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire45
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása24
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Szücs László

 

Tanszéki mérnök

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

Dr. Nagy Lajos

 

Egyetemi docens

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék