Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádióátviteli mérések labor

  A tantárgy angol neve: Radio Engineering laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

   

  Rádióátviteli mérések labor

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM259 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Szűcs László

   

  Tanszéki mérnök

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMEVIHVM168        Antennák és hullámterjedés

  BMEVIHVM258        Műsorszóró rendszerek

  BMEVIHVM169        Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése  A tárgy fő célkitűzése az „Antennák és hullámterjedés”, „Műsorszóró rendszerek” és „Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája” tárgyakban tanult ismeretek gyakorlati elsajátítása. A hallgatók végigkövetik a rádiórendszerek építőelemeinek egyedi, és a teljes rádióösszeköttetés mérését. A gyakorlatok során megismerkednek a feladat számítógépes modellezéssel, valamint a mérés gyakorlati végrehajtással, a mérések hardver eszközeinek megválasztásától a mérési eredmények értékeléséig.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.mérés Rádiófrekvenciás rendszerek méréstechnikájának alapjai:

              -rádiófrekvenciás rendszerek méréstechnikájának alapfogalmai (tápvonal, reflexió,      állóhullám, S paraméter stb.

              -alapmérések passzív áramkörökön hálózat analizátor segítségével

   

  2.mérés Bevezetés a Microwave Office mikrohullámú áramkörtervező SW alkalmazásába

   

              -Lineáris és nemlineáris áramkör szimuláció

   

              -Elektromágneses analízis

   

              -Kapcsolási rajz és PCB tervezés

   

   

  3.mérés

  Mobil hírközlésben alkalmazott antennák tulajdonságainak mérése:

              -antenna típusok megismerése, egy huzalantenna számítása NEC2 programmal

              -a modellezett antenna mérése (bemeneti impedancia, irány karakterisztika)

  4.mérés

  Rádióhullámok terjedése épületen belüli hírközlésnél:

              -hullámterjedési modellek, és szimulációs szoftverek megismerése

              -szakaszcsillapítás mérése a tanszéki szobák közti hullámterjedésnél

   

  5.mérés

  AM- és FM rendszerek adás- és vételtechnikája

              -A hagyományos műsorszóró rendszerek rádiótechnikai jellemzőinek megismerése

              -AM-DSB és FM sztereó RDS adások összeállítása, merővevővel való vizsgálata

   

  6.mérés

  DVB-T adás- és vételtechnikai mérések:

              -OFDM rendszerek rádiótechnikai jellemzőinek megismerése

              -adási mérések: MPEG adatfolyam összeállítás, monitorozás, OFDM moduláció         előállítása

              -vételi mérések: BER, MER, CCDF, impulzusválasz, lineáris átviteli jellemzők, stb.     vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás 2x3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. Minden laboratóriumi gyakorlat két részből áll:

              -elméleti, szoftveres szimulációs gyakorlat

              -gyakorlati műszeres mérés

   A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban ismertetett mérési gyakorlatokat. A mérések 2 vagy 3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hírdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A mérésekre készülni kell a tanszéki szerveren található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

   

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában. Ezek elkészítésére a hallgatói labor rendelkezésre áll.

   

  A mérések osztályzása a gyakorlaton végzett munka és a mérési beszámoló alapján történik.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

   

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:

  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényezők:

  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

   

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során, a pótlási hét végéig, maximum két mérési gyakorlat pótolható a mérésvezetővel egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérési gyakorlatok első fél órájában a mérésvezetők konzultációs lehetőséget biztosítanak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez mérési segédleteket a tanszéki szerverről, a tantárgy honlapjáról lehet letölteni.

  Az alábbi tárgyak előírt jegyzeteinek a laborgyakorlat tárgyát érintő részeit ismerni kell.

   

  BMEVIHVM168        Antennák és hullámterjedés

  BMEVIHVM258        Műsorszóró rendszerek

  BMEVIHVM169        Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra36
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire45
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása24
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Szücs László

   

  Tanszéki mérnök

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Dr. Nagy Lajos

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék