Műsorszóró rendszerek

A tantárgy angol neve: Broadcasting Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

 

Szakirány tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM258 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Szombathy Csaba

 

Egyetemi tanársegéd

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

 Dr. Fazekas Kálmán
 Egyetemi adjunktus
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

BMEVIEV2018 Elektromágneses terek

BMEVIHVM107 Hírközléselmélet

BMEVIHVM168 Antennák és hullámterjedés

BMEVIHVM169 Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

BMEVIEV2018 Elektromágneses terek

BMEVIHVM107 Hírközléselmélet

BMEVIHVM168 Antennák és hullámterjedés

BMEVIHVM169 Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése a korszerű műsorszóró rendszerek részletes megismertetése, továbbá a főszakirány előzetesen elsajátított ismereteinek alkalmazása a műsorszóró rendszerek alapszintű méretezésig lebontott analízisén és szintézisén keresztül. Tematikailag két nagy blokkra osztható e tantárgy: a széles körben elterjedt analóg és digitális műsorszóró rendszerek (földfelszíni, műholdas és kábeltévés TV illetve rádió) jellemzőinek és felépítésének ismertetése képezi az első részt, míg a második részben a legkorszerűbb európai digitális műsorszóró rendszerek működését és méréstechnikáját tárgyaljuk.

8. A tantárgy részletes tematikája

Nagyfrekvenciás végfokozatok felépítése, széles- és keskenysávú erősítők, redundáns kapcsolások, erősítés beállítása és erősítő fokozatok közötti optimális csatolás méretezése. A torzítások jellege, forrásai és kompenzálásuk.

Végfokozatok illesztése a terheléshez és az antennák jellemzőihez a különféle hullámsávokban.

Adóberendezések meghajtó fokozatai, analóg modulátorok, analóg adások energetikai jellemzői (jel/zaj viszony, spektrumkép, ez alapján lehetőségeik) és tartalmi felépítése (alapsávi spektrum).

Egyvivős digitális rendszerek. A korszerű digitális moduláció alapjai, COFDM-rendszerek működése: IFFT és FFT szerepe a modulációban és demodulációban, az IFFT és FFT megvalósítása, csatornakorrekció, hierarchikus moduláció.

A legfontosabb műsorszóró rendszerek áttekintése: DAB, T-DMB, DRM, DVB-T, -S, -C és -H.

Analóg és digitális műsorszóró jelek méréstechnikája (jel/zaj viszony, jelteljesítmény, EVM, MER, BER, CIR, CCDF). Műsorszóró rádióhálózat méretezése – hullámterjedési sajátosságok a műsorszóró rádiósávokban, lefedettség-számítás, védelmi értékek, ellátottság-méretezés.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy szóbeli zárthelyi sikeres teljesítése. Teljesítés és pótlás a TVSz. vonatkozó szakaszai szerint.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

c. Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik és a vizsga a TVSz vonatkozó rendelkezései szerint megismételhető.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Személyes egyeztetés alapján, igény szerint mind a szorgalmi-, mind a vizsgaidőszakban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai,

ORTT-AKTI és Typotex Kiadó, Budapest, 2005.

2. Az előadó jegyzete: cyberspace.mht.bme.hu → „Műsorszóró rendszerek emlékeztetők”

3. A fenti jegyzetben hivatkozott további irodalmak.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szombathy Csaba

Egyetemi tanársegéd

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék