Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műsorszóró rendszerek

  A tantárgy angol neve: Broadcasting Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

   

  Szakirány tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM258 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Szombathy Csaba

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

   Dr. Fazekas Kálmán
   Egyetemi adjunktus
  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMEVIEV2018 Elektromágneses terek

  BMEVIHVM107 Hírközléselmélet

  BMEVIHVM168 Antennák és hullámterjedés

  BMEVIHVM169 Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  BMEVIEV2018 Elektromágneses terek

  BMEVIHVM107 Hírközléselmélet

  BMEVIHVM168 Antennák és hullámterjedés

  BMEVIHVM169 Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a korszerű műsorszóró rendszerek részletes megismertetése, továbbá a főszakirány előzetesen elsajátított ismereteinek alkalmazása a műsorszóró rendszerek alapszintű méretezésig lebontott analízisén és szintézisén keresztül. Tematikailag két nagy blokkra osztható e tantárgy: a széles körben elterjedt analóg és digitális műsorszóró rendszerek (földfelszíni, műholdas és kábeltévés TV illetve rádió) jellemzőinek és felépítésének ismertetése képezi az első részt, míg a második részben a legkorszerűbb európai digitális műsorszóró rendszerek működését és méréstechnikáját tárgyaljuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Nagyfrekvenciás végfokozatok felépítése, széles- és keskenysávú erősítők, redundáns kapcsolások, erősítés beállítása és erősítő fokozatok közötti optimális csatolás méretezése. A torzítások jellege, forrásai és kompenzálásuk.

  Végfokozatok illesztése a terheléshez és az antennák jellemzőihez a különféle hullámsávokban.

  Adóberendezések meghajtó fokozatai, analóg modulátorok, analóg adások energetikai jellemzői (jel/zaj viszony, spektrumkép, ez alapján lehetőségeik) és tartalmi felépítése (alapsávi spektrum).

  Egyvivős digitális rendszerek. A korszerű digitális moduláció alapjai, COFDM-rendszerek működése: IFFT és FFT szerepe a modulációban és demodulációban, az IFFT és FFT megvalósítása, csatornakorrekció, hierarchikus moduláció.

  A legfontosabb műsorszóró rendszerek áttekintése: DAB, T-DMB, DRM, DVB-T, -S, -C és -H.

  Analóg és digitális műsorszóró jelek méréstechnikája (jel/zaj viszony, jelteljesítmény, EVM, MER, BER, CIR, CCDF). Műsorszóró rádióhálózat méretezése – hullámterjedési sajátosságok a műsorszóró rádiósávokban, lefedettség-számítás, védelmi értékek, ellátottság-méretezés.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy szóbeli zárthelyi sikeres teljesítése. Teljesítés és pótlás a TVSz. vonatkozó szakaszai szerint.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik és a vizsga a TVSz vonatkozó rendelkezései szerint megismételhető.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Személyes egyeztetés alapján, igény szerint mind a szorgalmi-, mind a vizsgaidőszakban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai,

  ORTT-AKTI és Typotex Kiadó, Budapest, 2005.

  2. Az előadó jegyzete: cyberspace.mht.bme.hu → „Műsorszóró rendszerek emlékeztetők”

  3. A fenti jegyzetben hivatkozott további irodalmak.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szombathy Csaba

  Egyetemi tanársegéd

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék