Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műholdas rendszerek és távérzékelés

  A tantárgy angol neve: Satellite Systems and Remote Sensing

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

   

  Műholdas rendszerek és távérzékelés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM170 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Seller Rudolf

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Dr. Zombory László

   

  Egyetemi tanár

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Farkasvölgyi Andrea

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Determinisztikus és véletlen jelek leírása; valószínűség számítás; rádiócsatorna; modulációs és demodulációs problémák; kódolási elvek; zaj jelenségek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Elsősorban rendszer szintű ismeretek adása, melyek megalapozzák a hírközlő hálózatokban alkalmazott műholdas összeköttetések és rendszerek tervezését, üzemeltetését és alkalmazását

   

  A tantárgy bevezet a rádióhullámokkal megvalósítható képalkotás és mérés elméletébe. Rendszerezett elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a rádió mérőrendszerek témakörben. Bemutatja a mikrohullámú képek főbb felhasználási területeit (környezetvédelem, geológia, árvízvédelem, mezőgazdaság, régészet, stb.)

  8. A tantárgy részletes tematikája Műholdas rendszerek

   

   

  Bevezetés

   

  • A konvergenciák hatása a távközlésre
  • Az elektromágneses spektrum.
  • Szabványosítás és egységesítés

   

  Állandóhelyű és mobil műholdas összeköttetése

   

  • Felépítés
  • Rendszerjellemzők: frekvenciasáv, polarizáció, moduláció, hozzáférés, EIRP, G/T
  • Fedélzeti rendszerek
  • Földi állomások
  • Üzleti távközlés: VSAT hálózat
  • Navigációs rendszerek
  • INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT, GLOBALSTAR, IRIDIUM, TELEDESIC, THURAYA

   

  Horizonton túli egyéb hírközlő rendszerek

   

  • troposzférikus szórás
  • HAP (High-Altitude Aeronautical Platform)

   

   

  Távérzékelés

   

   

  Képalkotás

   

  • Képalkotási elvek hullámok (akusztikus, rádió, fény, stb.) segítségével.
  • Két és háromdimenziós képalkotási elvek
  • Optikai és mikrohullámú hologram

   

  Mikrohullámú képalkotás

   

  • A mikrohullámú képalkotás célja, a mikrohullámú kép minősége
  • Mikrohullámú képalkotás kapcsolata a mikrohullámú távérzékeléssel, valamint a rádiólokációval

   

  Mikrohullámú képalkotás mint mérés

   

  • Mérés elve, a mérőrendszer csoportosítása feladat, alkalmazási terület, telepítés, frekvencia, mérendő objektum típusa, stb. szerint.
  • A mérendő objektumról reflektálódott rádióhullámmal közvetlenül mérhető mennyiségek (radiális távolság, radiális sebesség, térbeli irány, céltárgy mérete, alakja, stb.)
  • A mérés szabadtéri hatótávolsága, céltárgy hatásos keresztmetszete.
  • A detekció (statisztikus döntéselmélet), likelihood hányados, optimális detektor, céltárgyparaméterek mérése (statisztikus becsléselmélet), illesztett szűrő.
  • Bizonytalansági függvény bevezetése, értelmezése és szerepe
  • Klasszikus modulációs módok és a hozzájuk tartozó bizonytalansági függvények.
  • Kereső radar alapegyenlete ideális esetben.
  • Képalkotó rendszerek tipikus antennái, kapcsolat a fedési diagrammal. Légkör, föld görbültség, reflexiós hely hatása. Fázisvezérelt antennarács.
  • Impulzuskompressziós adó modulációs eljárások és a megfelelő illesztett szűrők (Barker, csipogó, stb.)
  • Speciális hardware követelmények.

  Mikrohullámú távérzékelés

   

  • Passzív távérzékelés: radiométer.
  • Aktív távérzékelés: szóródásmérő, SLAR, SAR, ISAR, rádió altiméter.
  • Távérzékelés talajközeli, repülőgépes, műholdas hordozókon elhelyezett rendszerekkel.

   

  Egyéb alkalmazások

   

  • Rádió navigáció: GPS
  • Polgári repülés navigációs eszközei
  • Meteorológia.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti két óra előadás és egy óra gyakorlat.

  Előadás, illusztratív példák megoldása, szakmai látogatások (Hungarocontrol, Meteorológiai Szolgálat), laboratóriumi demonstrációk.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 db NZH 13. héten, az aláírás feltétele: NZH legalább elégséges teljesítése (melynek eredménye 20%-ban beleszámít a teljes vizsgajegybe)

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga: van, utolsó héten - szóbeli

  11. Pótlási lehetőségek

  NZH pótlás: 14. héten, és a pótlási időszakban

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ulaby F.T. Microwave Remote Sensing: Active and Passive, Vol.I. II. III., Artech House 1981, 1982, 1986.

  M. Skolnik: Radar Handbook, McGraw-Hill, 1990.

  Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műszaki Kiadó, No.55032, 1998

  G. D. Gordon, W. L. Morgan: Principles of Communication Satellites, Wiley, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Zombory László

   

  Egyetemi tanár

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  dr. Seller Rudolf

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Farkasvölgyi Andrea

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Szélessávő Hírközlés és Villamosságtan Tanszék